Preliminarna rang lista o dodeli podsticajnih sredstava za reciklere za 4. kvartal 2021.

Otpadne gume
Preliminarna rang lista o dodeli podsticajnih sredstava za reciklere za 4. kvartal 2021.

Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je preliminarnu listu o dodeli podsticajnih sredstava po javnom konkursu za reciklažnu industriju za četvrti kvartal 2021. godine.

Konkurs je objavljen 25. avgusta 2021. godine, a 10. decembra je Ministarstvo objavilo odluku za isplatu prvog, drugog i trećeg kvartala 2021. godine. Za ova tri kvartala opredeljeno je 2,25 milijardi dinara.

Za 4. kvarta konkurisao je 21 operater. Gledajući prema vrsti otpada, za tretman elektronske i električne opreme prijavilo se 12 operatera, za tretman otpadne gume kao sekundarne sirovine 6 operatera, dok je za tretman otpadnih guma radi dobijanja energije prijavljena 1 firma. Za tretman otpadnih akumulatora prijavile su se dve firme.

Ministarstvo je saopštilo da je komisija konstatovala da 2 operatera ne ispunjavaju uslove, tako da je ukupno 19 operatera na listi za podsticaje.

Ministarstvo je navelo da podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete zahteve u Ministarstvu u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste, kao i da na listu mogu izjaviti primedbu u roku od 5 dana od dana objavljivanja. Primedbe operateri mogu poslati u elektronskoj formi na adresu: razvoj.zivotnasredina@ekologija.gov.rs.

Podsticaji za 4. kvartal su opredeljeni u visini od 750 miliona dinara.

Firme koje su dobile podsticaje:

Možete pogledati

Preliminarnu rang listu za podsticaje za 4. kvartal za reciklere 2021.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama