Šta se desilo sa Zelenim fondom, zna li se šta?

zeleni fond
Šta se desilo sa Zelenim fondom, zna li se šta?

Zašto je nestao Zeleni fond? Nema odgovora od Ministarstva zaštite životne sredine. U Zakonu o budžetu za 2023. godinu nema Zelenog fonda kao budžetske linije.

Podsećamo da je Zeleni fond kao budžetska linija nestao još u budžetu za 2021. godinu, nije se pojavio ni 2022. U javnosti nismo čuli za sve ovo vreme ni reči zašto je ukinut i na osnovu čega.

Nataša Đereg, direktorka Centra za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) koordinatorka Radne grupe za Poglavlje 27 u Nacionalnom konventu o EU, napominje da Zeleni fond kao institucija ili budžetska linija treba da ima svoja pravila, svoje kriterijume, način rada i odlučivanja o prioritetnim projektima i sl.

– Zeleni fond je „nestao“ iz javnih izveštaja, iz poslednja dva budžeta itd. da ne bi bilo praćenja trošenja novca iz njega, pa mi tako ne vidimo ni kako se taj fond puni niti kako se prazni. A već ranije smo imali situaciju tj. imamo je stalno, da se prihodi od eko naknada troše nenameski tj. na potrebe koje nemaju veze sa zaštitom životne sredine, iako su naknade uvedene baš zbog toga da isključivo budu namenske – navodi Đereg.

Sagovornica portala Srda ukazuje da je stvarna nadležnost promenjena jer sav novac završava na glavnom računu kojim upravlja Ministarstvo finansija a za Zeleni fond bi trebalo  da bude nadležno Ministarstvo zaštite životne sredine.

– Primetili smo 2020. godine da je Fond, koji je trebao biti ključni instrument za finansiranje i kofinansiranje u sektoru životne sredine, isključen iz sistemski prioritetnih reformi, tj. iz strateškog dokumenta „Plan ekonomskih reformi rada Vlade-ERP“. Pitanje je zašto? Zato što ova Vlada jos nije spremna da planira i troši budžetska i ostala sredstva na transparentan i predvidljiv način, u skladu sa javnim nabavkama, pravilima o državnoj pomoći, itd – rekla je Đereg.

Istorijat Zelenog fonda

detelina_zelena

– Fond za zaštitu životne sredine osnovan je 2009. godine, kao institucija nadležna za poslove prihodovanja sredstava od ekoloških taksi i naknada, a i za njihovu raspodelu.

– U septembru 2012. je donet Zakon o prestanku važenja Fonda za zaštitu životne sredine, koji prenosi prava i obaveze Fonda na Republiku Srbiju a ekološka taksa postaje prihod republičkog budžeta.

– Od 2013. do 2016. godine novac naplaćen na ime ekološke takse se vodi kao prihod budžeta.

– Krajem 2016. godine Vlada Srbije donosi Odluku o osnivanju Zelenog fonda Republike Srbije kao budžetskog fonda. Zeleni fond se uvršćuje i u Zakon o zaštiti životne sredine.

– U Zakonu o budžetu za 2017. godinu se po prvi put na troškovnoj strani uvodi Zeleni fond.

– Od 2017-2020. Zeleni fond postoji kao budžetska linija.

– Zeleni fond nestaje i kao budžetska linija u Zakonu o budžetu 2021.

Detaljanije o Zelenom fondu pogledajte u tekstu Kako je nestao Zeleni fond

Uprkos predlozima stručnjaka o trošenju novca namenjenog životnoj sredini, nadležne institucije godinama ne reaguju. Četiri protekle godine u Sivoj knjizi NALED-a predlaže se uspostavljanje Zelenog fonda. Njihov predlog je da se Zeleni fond osnuje kao pravno lice i centralni instrument za finansiranje i kofinansiranje u sektoru životne sredine, i da se sredstva od naplate naknade za zagađivanje životne sredine uplaćuju direktno u taj fond.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama