Kako je nestao Zeleni fond

detelina_zelena
detelina_zelena

Najskuplje poglavlje. Treba mnogo sredstava. Investicije u životnu sredinu su velike. Slušamo ove rečenice godinama. Da li ima ili nema novca za životnu sredinu u Srbiji?

Potrebno je da se najpre izdvoji i potroši namenski novac tj. novac naplaćen od ekoloških taksi prema načelu “zagađivač plaća”. “Zagađivač plaća” je princip koji je osnova za finansiranje oblasti zaštite životne sredine. Svako ko zagađuje životnu sredinu, bilo kako, treba da plati odgovarajuću naknadu zbog štete koju nanosi.

Šta se dešava sa tim “zelenim” dinarom kod nas?

Fond za zaštitu životne sredine

Fond za zaštitu životne sredine osnovan je 2009. godine, kao institucija nadležna za poslove prihodovanja sredstava od ekoloških taksi i naknada, a i za njihovu raspodelu. Ekološke takse i naknade firme obveznice plaćanja prema načelu “zagađivač plaća” bile su direktno uplaćivane u budžet Fonda odakle su sredstva prebacivana firmama u skladu sa javnim konkursom za raspodelu prikupljenih sredstava koji se raspisivao jednom godišnje.

U septembru 2012. je donet Zakon o prestanku važenja Fonda za zaštitu životne sredine, koji prenosi prava i obaveze Fonda na Republiku Srbiju a ekološka taksa postaje prihod republičkog budžeta. Nadležni organi su kao argument za prestanak postojanja Fonda iznosili da su nenamenski i netransparentno trošena sredstva. Međutim, za ove tvrdnje nije pružen javno nijedan dokaz niti je poznato da se neko pravno teretio za navedne propuste.

Umesto gašenja fonda, nadležni organi su mogli, kako su mnogi stručnjaci godinama unazad navodili, da procesuiraju odgovorne ako nisu dobro upravljali Fondom, da iznesu šta su bili problemi, da unaprede rad Fonda i da on funkcioniše kako i čemu treba da služi ovaj Fond, a to je životna sredina.

Evro kovanice

Zeleni fond kao budžetska linija

Od 2013. do 2016. godine novac naplaćen na ime ekološke takse se vodi kao prihod budžeta. Nadležne institucije nisu javno objavile za te 4 godine koliko je naplaćeno novca, koliko je potrošeno i za koje projekte.

Krajem 2016. godine Vlada Srbije donosi Odluku o osnivanju Zelenog fonda Republike Srbije kao budžetskog fonda radi evidentiranja sredstava namenjenih finansiranju pripreme, sprovođenja i razvoja programa, projekata i drugih aktivnosti u oblasti očuvanja, održivog korišćenja, zaštite i unapređivanja životne sredine, koja počinje da važi od 1. januara 2017.

Zeleni fond se uvršćuje i u Zakon o zaštiti životne sredine, gde se definiše upravljanje fondom od nadležnog Ministarstva, o trošenju novca i sl. Sredstva za finansiranje aktivnosti obezbeđuju se iz aproprijacija u budžetu Republike Srbije za tekuću godinu, donacija i kredita, i drugih javnih prihoda.

Tada se u Zakonu o budžetu za 2017. godinu po prvi put na troškovnoj strani uvodi Zeleni fond.

Koliko je novca opredeljeno u budžetu 2017-2020:

2017 – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Zeleni fond – 2.290.000.000 RSD

2018 – Ministarstvo zaštite životne sredine – Zeleni fond – 2.995.000.000 RSD

2019 – Ministarstvo zaštite životne sredine – Zeleni fond – 2.986.344.000 RSD

2020 – Ministarstvo zaštite životne sredine – Zeleni fond – 4.341.000.000, prvim rebalansom smanjen na 3.188.950.000 RSD, a drugim rebalansom dodatno umanjen na ukupno 3.011.144.000 RSD

Nestao Zeleni fond u 2021. godini

Na sve probleme sa finansiranjem, neiznošenjem podataka o naplati naknada i utrošenom novcu za životnu sredinu, u 2021. godini je potpuno nestao Zeleni fond. Tačnije nije ga bilo više ni kao budžetska linija u Zakonu o budžetu za 2021, koji je usvojen krajem 2020. godine. U javnosti nismo čuli ni reči zašto je nestao. Nije se pojavila ni odluka o prestanku važenja te budžetske linije s obzirom na to da je osnovan na neodređeno vreme, niti je promenjen Zakon o zaštiti životne sredine.

2021 – Ministarstvo zaštite životne sredine – Zeleni fond – 0 RSD

Zelenog fonda nema ni u dva rebalansa budžeta za 2021. aprilskom i oktobarskom. U oba rebalansa se pojavio deo koji se zove Zelena agenda, ali to nije Zeleni fond.

Nije se pojavio

Zeleni fond se nije pojavio ni u Zakonu o budžetu za 2022. godinu.

2022 – Ministarstvo zaštite životne sredine – Zeleni fond – 0 RSD

 

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje

baner_gdereciklirati_300

Najnoviji tekstovi

Hvala vam na poverenju. Uspešno ste se prijavili na listu za prijem email biltena.
Došlo je do greške. Molimo vas pokušajte ponovo. Ako se problem nastavi, molimo da nas kontaktirate slanjem email poruke.
baner_ekopravo_300
baner_ekoadresar_300