Uspostaviti funkcionalan Zeleni fond – 4. put u Sivoj knjizi NALED-a

Uspostaviti funkcionalan Zeleni fond – 4. put u Sivoj knjizi NALED-a

Uspostaviti funkcionalan Zeleni fond –  jedan je od predloga u 14. Sivoj knjizi preporuka za unapređenje poslovnog okruženja koju objavljuje Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

U ovom dokumentu dat je predlog rešenja Ministarstvu zaštite životne sredine:

– Potrebno je uspostaviti operativan Zeleni fond, projektno orijentisan, sa jasno definisanim pravnim okvirom i budžetom, što je preduslov za transparentno i održivo finansiranje mera iz oblasti zaštite životne sredine.

Kako se navodi, to podrazumeva usvajanje Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine i/ili izmena Zakona o zaštiti životne sredine kojim će se propisati da se ovaj fond osniva kao pravno lice i centralni instrument za finansiranje i kofinansiranje u sektoru životne sredine, i da se sredstva od naplate naknade za zagađivanje životne sredine uplaćuju direktno u taj fond.

Sredstva fonda koristila bi se za:

  • Finansiranje pripreme, sprovođenja i razvoja programa, projekata i drugih aktivnosti na državnom i lokalnom nivou čiji je cilj očuvanje, održivo korišćenje, zaštita i unapređenje životne sredine;
  • Unapređenje energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije;
  • Očuvanje biološke i geološke raznovrsnosti i racionalnog korišćenja prirodnih dobara i energije kao osnovnih uslova održivog razvoja;
  • Ostvarivanje prava građana na zdravu životnu sredinu.

Uspostavljanje Zelenog fonda u ovoj organizaciji predlažu već godinama. Ovo je već četvrta Siva knjiga zaredom u kojoj je tema Zeleni fond. Međutim, uprkos ovim i drugim sličnim predlozima stručnjaka nadležne institucije ne reaguju.

Evropska komisija u izveštaju za 2021. godinu posebno navodi da iako je Srbija znatno povećala ulaganja u zaštitu životne sredine, još nije uspostavljen funkcionalni Zeleni fond, i dodaje da je Srbiji potrebno delotvorno institucionalno uređenje da bi poboljšala strateško planiranje, sufinansiranje i upravljanje investicijama u životnu sredinu. Realizacija ove preporuke doprinela bi realizaciji preporuka EK za Poglavlje 27 – Zaštita životne sredine i klimatske promene, navedeno je u Sivoj knjizi.

Siva knjiga 14 predstavljena je 23. februara u Narodnom muzeju sa 100 preporuka za smanjenje birokratije i izgradnju boljeg poslovnog ambijenta. U prethodnih 13 godina 143 preporuke NALED-a su već primenjene potpuno ili delimično.

O istorijatu Fonda za zaštitu životne sredine, osnivanju Zelenog fonda kao budžetske linije, opredeljivanju novca u Zeleni fond, i kad je nestao pročitajte u našem tekstu Kako je nestao Zeleni fond.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama