Eko činije, tanjiri i šolje od bambusa – Lažna deklaracija i moguća štetnost po zdravlje sve prisutnijih proizvoda u Srbiji

proizvodi od bambusa
proizvodi od bambusa_3

Ilustracija (Foto: pixabay)

U poslednje vreme sve češće na tržištu srećemo činije, šolje, tanjire od bambusa za višekratnu upotrebu koji su deklarisani kao ekološki, prirodni, organski, biorazgradivi. Međutim, ovi proizvodi nisu od bambusa, a nisu ni „eco friendly“, samo je tako neko napisao.

Reč je o proizvodima koji su mešavina plastike, bambusovog praha ili bambusovih opiljaka i raznih dodataka, i mogu da budu štetni po zdravlje ako se u dužem periodu koriste za toplu hranu, piće ili se peru u mašini.

U startu da napavimo razliku. Postoje proizvodi od pravog bambusa kao što su varjače, daske za sečenje, činije za voće i sl. A problematični proizvodi su šareni i deluju kao plastični, koriste se za napitke i tečnu hranu, i deklarišu se kao ekološki proizvodi od bambusa. Pogledajte ilustraciju ispod.

proizvodi od bambusa

Foto iz izveštaja EK

Opasnost po zdravlje

Posude koje se nazivaju da su od bambusa a nisu, predstavljaju potencijalnu opasnost po zdravlje korisnika.

Posude od bambusa najčešće nisu od bambusa već od vrste plastične mase – malamin-formaldehidne smole, koja sadrži bambusov prah ili bambusove opiljke koji nisu dozvoljeni aditiv za plastiku za kontakt sa hranom, prema regulativi Evropske unije (EU) za plastiku koja je za kontakt sa hranom.

Osim toga što se ovi proizvodi lažno deklarišu, oni mogu, kako stručnjaci kažu, tokom korišćenja otpuštati štetne sastojke u hranu, posebno formaldehid i melamin, u količinama koje mogu biti štetne po zdravlje ljudi.

Za portal Srda, Gordana Vrastanović Pavićević, specijalista sanitarne hemije, kaže da se većina ovakvih posuda koristi za vruće napitke ili hranu, a ispitivanjem se potvrdilo da kontinuiranom upotrebom, uključujući i pranje u mašinama na visokim temperaturama, dolazi do razgradnje ovakve vrste materijala i time se povećava migracija formaldehida i melamina u hranu, a tako se ove supstance unose u organizam.

– Formaldehid je toksično jedinjenje koje štetno utiče po zdravlje ljudi, između ostalog utiče na sluzokožu unutrašnjih organa, centralni nervni sistem i sistem za izlučivanje. Naučne studije ukazuju da melamin ima uticaj na bubrege, neurološke funkcije, ponašanje, reprodukciju, rast… Evropska agencija za hemikalije (ECHA) 17. januara 2023. dodala je devet hemikalija, na svoju listu kandidata za supstance koje izazivaju veliku zabrinutost (SVHC), a među njima je i melamin – navodi naša sagovornica.

Vrastanović Pavićević napominje da je u ovakvim proizvodima teško odrediti nenamerno dodate supstance koje mogu migrirati iz predmeta koji predstavljaju mešavinu melamin-formaldehidne smole i bambusovog praha ili opiljak.

– Aditivi biljnog porekla, kao što je bambus u plastici, sam po sebi predstavlja mali rizik. Međutim zdravstveni rizici mogu nastati ako je kvalitet tih aditiva loš, ako sadrže nečistoće ili zagađivače kao što su pesticidi, polihlorovani bifenili, mikotoksini, teški metali i dr, ako sadrže ili doprinose nastanku proizvoda reakcije ili razlaganja, koji tada predstavljaju rizik po zdravlje. Ovakve supstance se ne nalaze i ne ispituju se u čistoj plastici i zbog toga se moraju tek uspostaviti protokoli za procenu bezbednosti, kao i maksimalno dozvoljene vrednosti za migraciju ovakvih jedinjenja u hranu.

Ovi proizvodi su navodno održiva alternativa plastičnim materijalima, a u stvari sadrže plastiku i čini je nereciklabilnom i još manje ekološki prihvatljivom.

EU zabranjuje ove proizvode

lažni proizvodi od bambusa

Foto iz izveštaja EK

Već skoro 10 godina se evidentira problem posuda od bambusa na tržištu zemalja EU. Ekspertska grupa za materijale za kontakt za hranu Evropske komisije objavila je izveštaj o upotrebi i stavljanju na tržište plastičnih materijala za kontakt sa hranom i predmeta koji sadrže mleveni bambus ili druge slične sastojke. U zaključku se navodi da ovi proizvodi nisu usklađeni sa regulativom za plastične materijale i predmete predviđene za kontakt sa hranom koji se mogu stavljati na tržište.

Evropska komisija je zajedno sa EU Food Fraud Network i sa carinskim organima udružila snage u akciji sa ciljem da se stane na kraj ilegalnom uvozu, trgovini i reklamiranju plastičnih predmeta koji se prodaju kao proizvodi za kontak sa hranom koji sadrži bambus i druge nedozvoljene aditive na biljnoj bazi. Većina aditiva na biljnoj bazi, uključujući i bambus, nije procenjeno da je bezbedna upotreba u plastičnim predmetima. Tako da neki mogu predstavljati zdravstveni rizik.

Jednogodišnjoj akciji pridružila se 21 zemlja. Navodi se 748 slučajeva, od kojih su 644 proizvodi pronađeni na tržištu EU, dok je njih 104 odbijeno na granici sa EU. Većina proizvoda stiže iz Kine. Vlasti država su od proizvođača, uvoznika i distributera zahtevale da odmah povuku proizvode sa tržišta. Iako se akcija završila, Evropska komisija prati ovaj problem.

Na portalu Evropske komisije za bezbednost hrane RASFF (sistem za brzo obaveštavanje o ispitanim i nebezbednim uzorcima, hrane, hrane za životinje i materijala za kontakt sa hranom (FCM)) konstantno se objavljuju rezultati ispitivanja i preduzetih mera u vezi stavljanja na tržište predmeta od bambusa.

Predmeti od bambusa su već godinama unazad najbrojniji i najozbiljniji problem među ispitanim materijalima za kontakt sa hranom. Posebno zabrinjava onlajn prodaja koja često zaobilazi zakonski regulisane postupke za stavljanje na tržište.

Proizvodi od bambusa u Srbiji

Ilustracija (Foto: unsplash)

U Srbiji je zdravstvena ispravnost, odnosno bezbednost materijala i predmeta za kontakt sa hranom regulisana Zakonom o predmetima opšte upotrebe i Pravilnikom o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet.

– Prema evropskoj, ali i našoj regulativi, predmeti i materijali za kontakt sa hranom, treba da budu napravljeni tako da ne prenose na hranu sastojke koji mogu da utiču na zdravlje ljudi, i da ne menjaju njena svojstva i sastav hrane, kao i da ne menjaju senzorna svojstva (ukus, miris, boju) hrane sa kojom su u kontaktu. Takođe, obeležavanje, oglašavanje i prezentacija materijala ili predmeta koji dolaze u kontakt sa hranom ne sme da dovodi potrošača u zabludu – objašnjava Gordana Vrastanović Pavićević.

Naša sagovornica napominje da Pravilnik nije menjan skoro 40 godina i ne „prepoznaje“ ovakve materijale, kao i da očekuje da će ovaj dokument u toku ove godine biti izmenjen.

Bez obzira na stari pravilnik, s obzirom na to da se ovakvi proizvodi uvoze, podležu nadzoru granične sanitarne inspekcije koja uzorkuje i šalje na analizu i ocenu zdravstvene ispravnosti ovlašćenim laboratorijama u Srbiji.

– Samo ukoliko stručno osoblje u tim laboratorijama prati naučna saznanja, preporuke i rezultate nacionalnih referentnih laboratorija u EU, može primeniti sve to u svom radu, u cilju zaštite zdravlja ljudi, a na osnovu čl. 19. Zakona o predmetima opšte upotrebe. Zbog toga je važno da se harmonizuje rad svih laboratorija kako bi se primenjivali najviši standardi u njihovom radu i kako se ne bi desilo da se predmeti koji su u EU proglašeni kao nebezbedni nađu na našem tržištu samo zato što su podzakonski propisi zastareli – ističe sagovornica portala Srda.

Praktično, kod predmeta koji se višekratno koriste nije dovoljno ispitati jednom proizvod budući da on menja svojstva višestrukom upotrebom, već, prema rečima naše sagovornice, isti proizvod treba da prođe bar tri testiranja.

Proizvodi koji se nazivaju proizvodima od bambusa su prisutni i na tržištu Srbije. Pretragom na internetu mnogi onlajn šopovi ih prodaju. Na primer, piše činija od bambusa ili šolja od bambusa, i najčešće se ne navodi deklaracija. Na nekim sajtovima, postoji opis od čega se sastoji, ali to mnogo ne govori potrošaču, kad pre toga piše da je eko proizvod i da ih može koristiti za tečnosti i prati u mašini (a to je sve zabranjeno za ove proizvode). Najčešće su to setovi posuda za jelo za decu ili pojedinačni tanjiri, činije, čaše, kao i čaše za poneti za odrasle.

I naša sagovornica kaže da je u radnjama viđala ovakve proizvode.

– Posebno je zabrinjavajuće to što su ovakvi proizvodi često namenjeni za odojčad, malu decu i mlade ljude koji su orijentisani na ekološke proizvode – navodi naša sagovornica i dodaje

– Potrošači mogu da pretpostave da se posude koje se nazivaju da su od bambusa – činije, tanjiri, šolje i dr. verovatno sastoje od melamin-formaldehidne smole sa bambusom, s obzirom na to da imaju funkciju da se u njih sipa tečnost i tečna hrana. Proizvodi od pravog bambusa nisu namenjeni za tečnost.

Ovi obmanjujući proizvodi su pravi primer greenwashing-a – lažnog zelenog marketinga, i što je posebno problematično je to što su potencijalno štetni po zdravlje a dostupni su potrošačima.

 

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje