Beograd priprema lokacije za 4 transfer stanice – Prvo postrojenje u Mladenovcu krajem 2023.

reciklaza_pet boce
reciklaza_pet boce_2

Kako bi se unapredio sistem upravljanja otpadom u Beogradu planirana je izgradnja četiri transfer stanice sa centrima za sakupljanje otpada i sa četiri linije za sekundarnu separaciju reciklabilnog otpada. Ove novine predviđa Lokalni plan upravljanja otpadom 2021-2030. Tri lokacije su poznate, a gradska uprava je započela pripremu saobraćajnica i infrastrukture.

Predviđena je izgradnja četiri transfer stanice – na Paliluli, u Zemunu, u Rakovici i u Mladenovcu. Ovde će se vršiti pretovar, sakupljanje i razdvajanje otpada, a nereciklabilni otpad odlaziće u postrojenje u Vinči.

Lokacije za transfer stanice

Za Beograd se predviđaju 4 transfer stanice i to:

• TS1 za opštine Zemun, Surčin i Novi Beograd
• TS2 za opštine Rakovica, Čukarica, Voždovac
• TS3 za opštine Palilula, Zvezdara, Stari grad, Vračar i Savski venac
• TS4 za Mladenovac i Sopot.

Opština Grocka gde komunalno preduzeće „Eko Grocka“ sakuplja otpad direktno će ga transportovati u centar u Vinči, uz prethodnu kontrolu.

Krajem 2020. godine Grad Beograd je odredio lokacije za 3 stanice – Mladenovac, Rakovica, Zemun.

Pitali smo Gradsku upravu da li je opredeljena 4. lokacija koja bi trebalo da bude na teritoriji opštine Palilula. Rekli su nam da je u toku izrada generalnog urbanističkog plana Beograda 2041. kojim će se, između ostalog, definisati lokacija četvrte transfer stanice.

Transfer stanica u Mlаdenovcu najbrže napreduje, te se očekuje da će biti gotova do kraja sledeće godine. Lokacija određena za izgradnju transfer stanice u Mladenovcu nalazi se u okviru kompleksa postojeće deponije komunalnog otpada.

– Za transfer stanicu Mladenovac je početkom 2022. godine ishodovano Rešenje o građevinskoj dozvoli, tako da je sada u toku izrada dokumentacije za javnu nabavku izbora izvođača radova. Planirani rok za završetak izgradnje i opremanja ove transfer stanice planiran je za kraj 2023. godine – rekli su za portal SRDA u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine Grada Beograda.

lokacija transfer stanice mladenovac

Foto: Lokalni plan upravljanja otpadom Beograda/ Lokacija za TS u Mladenovcu

U Sekretarijatu napominju da je za ostale dve lokacije – Rakovica i Zemun, u toku procedura rešavanja pravno-imovinskih statusa parcela koje su planirane za izgradnju transfer stanica i pristupnih saobraćajnica.

Paralelno sa ovim aktivnostima koje sprovodi Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda sprovodi aktivnost na izgradnji saobraćajnica i nedostajuće infrastrukture za tri transfer stanice. U vezi sa tim, Direkcija je raspisala javnu nabavku u cilju izrade tehničke dokumentacije neophodne za izgradnju saobraćajnica i nedostajuće infrastrukture za sve tri lokacije (Mladenovac, Rakovica, Zemun). Ovaj tender važi do 29. avgusta.

– Sekretarijat za zaštitu životne sredine u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije i Ministarstvom zaštite životne sredine trenutno sprovodi aktivnosti na izradi projektnog zadatka radi izrade Studije izvodljivosti za celokupan Lokalni plan upravljanja otpadom grada Beograda – kažu nam u Sekretarijatu.

Planirani rok za završetak Studije je poslednji kvartal 2023. godine.

– U okviru Studije izvodljivosti uradiće se idejna rešenja za preostale tri transfer stanice (Rakovica, Zemun, Palilula), odnosno odrediće se svi tehnički parametri na osnovu kojih će se ući u proceduru za ishodovanje građevinskih dozvola – navode u Sekretarijatu.

Šta će sadržati transfer stanice?

sakupljanje otpada

Transfer stanice su mesta gde se otpad sakuplja pre transporta na tretman ili odlaganje i na taj način se primarno koriste za podršku lokalnom sakupljanju otpada. Na toj lokaciji se može sakupljati i razdvajati reciklabilni otpad pre transporta na konačan tretman.

Kako se navodi u planu upravljanja otpadom, na osnovu prethodnih iskustava u Srbiji i poznavanja lokalnih uslova, transfer stanice pogodne za beogradsko područje treba da imaju određene karakteristike.

Transfer stanica treba da ima dva dela: deo za elektronsku i vizuelnu kontrolu mešanog otpada iz “mokre” kante kao i liniju za sekundarnu separaciju reciklabilnog otpada i nakon oba dela rampu za pretovar u odgovarajući kontejner.

Na lokaciji treba da postoje linije za sekundarnu separaciju reciklabilnog otpada iz primarne selekcije po opštinama sa pratećim prostorima za skladištenje reciklabila koje se dovoze i prerađenih reciklabila.

Lokacije treba da su opremljene pratećim objektima u funkciji pretovara; manipulativno-opslužnim platoima, saobraćajnicama, administrativnom zgradom, objektom za pranje vozila, objektom za pretovar sa presom za sabijanje otpada u kontejnere za pretovar; opremljene parkinzima za pretovarna vozila i autosmećare; opremljene skladišnim prostorima.

Linije za sekundarnu separaciju

reciklaza limenke

Sav reciklabilni otpad iz opština prolaziće kroz postrojenje sa linijom za sekundarnu separaciju.

Linija za separaciju otpada obuhvata ručno razvrstavanje papira i kartona, PET, plastike, stakla i folija i mehaničko odvajanje metala gvožđa (crnih metala) od drugih (obojenih) metala, navedeno je u Lokalnom planu upravljanja otpadom 2021-2030. za Grad Beograd.

Istovar u postrojenju za separaciju otpada će se vršiti unutar hola, na platformi. Vršiće se vizuelna inspekcija. Platforma za istovar treba da bude prostrana i dovoljno visoka. Svi kamioni moraju biti u stanju da izvrše istovar unutar hola. Otpad se utovarivačima prenosi u rov gde se nalazi trakasti transporter. Radnici ručno razdvajaju papir/karton, PET boce, plastičnu foliju i staklo. Ovi materijali se kroz otvore ispuštaju u odeljke skladišta ispod platforme za sortiranje. Sav otpad mora da se obradi istog dana. Razdvojene reciklabilne komponente otpada kao što su plastika, PET, i papir/karton se presuju i baliraju i gotove bale se odlažu na plato za smeštaj reciklabilnih materijala, opisana je linija za sekundarno razdvajanje u dokumentu.

Pitali smo jednog člana tima koji je bio zadužen za izradu Lokalnog plana upravljanja otpadom – zašto je predviđeno ručno razdvajanje otpada na liniji za sekundarnu separaciju a ne automatska linija?

– Izradu plana pratila je ekonomska analiza, pa se pokazalo da je ekonomski opravdano uvesti ručno razdvajanje, s obzirom na to da se radi samo o separaciji mešanog reciklabilnog otpada kao što su papir, plastika, limenke… – rekao je profesor Mašinskog fakulteta Aleksandar Jovović za portal SRDA.

reciklaza papira

U Lokalnom planu je iznet kratak osvrt na uvođenje depozitnog sistema za ambalažni otpad. Međutim, kako piše, s obzirom na to da izmene Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu još nisu usvojene, kao i da način implementacije planiranog budućeg depozitnog sistema nije sasvim poznat, u ovom Lokalnom planu upravljanja otpadom nije detaljnije razmatrana mogućnost uvođenja depozitnog sistema za jednokratnu ambalažu za Grad Beograd.

Sav tok preostalog nesortiranog otpada odnosno otpada koji ne ide na reciklažu, sa transfer stanica će se odvoziti do centra za upravljanje otpadom u Vinči, pri čemu je plan da se 2/3 obrađuje u okviru postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije iz otpada, dok bi se ostatak, tj. 1/3 sakupljenog nesortiranog otpada  direktno odlagala na novoizgrađenu sanitarnu deponiju.

postrojenje deponija vinca

Foto: bcenergy.rs/ Radovi na postrojenju u Vinči

Prema Lokalnom planu upravljanja otpadom 2021-2030. procenjeno je da 4 transfer stanice koštaju 6.552.000 EUR. Linije za separaciju iznose 4.460.000 EUR.

U budžetu grada Beograda 2022. za izgradnju transfer stanice (Mladenovac) i nabavku građevinskog zemljišta za izgradnju transfer stanice u Zemunu predviđeno je 322 miliona dinara.

Planom upravljanja otpadom za Beograd je predviđeno uvođenje sistema primarne separacije ambalažnog otpada na nivou domaćinstava kroz nabavku plavih kanti za individualna domaćinstva, podzemnih kontejnera za kolektivno stanovanje, postavljanje dodatnih reciklažnih ostrva, kao i zvona za staklo.

U planu je i izgradnja 7 centara za sakupljanje otpada (reciklažnih dvorišta) namenjenih razvrstavanju i privremenom skladištenju reciklabilnog, kabastog i opasnog otpada iz domaćinstava. Četiri će biti izgrađena uz transfer stanice, a ostala na drugim lokacijama.

O predviđenim sistemima za sakupljanje otpada pišemo u narednom periodu. Pratite SRDU.

***

O sadašnjem funkcionisanju sakupljanja ambalažnog otpada u Beogradu pogledajte

Kako funkcioniše reciklaža u Beogradu – Proverili smo zašto sav otpad ide u jedan kamion (VIDEO) – SRDA

***

Sve lokacije za sakupljanje ambalažnog i drugog otpada u Beogradu možete pronaći na

Gde reciklirati – Reciklažna mapa Srbije

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje

baner_gdereciklirati_300

Najnoviji tekstovi

Hvala vam na poverenju. Uspešno ste se prijavili na listu za prijem email biltena.
Došlo je do greške. Molimo vas pokušajte ponovo. Ako se problem nastavi, molimo da nas kontaktirate slanjem email poruke.
baner_ekopravo_300
baner_ekoadresar_300