Užice razvija primarnu separaciju otpada – Plave, žute i sive posude za većinu stanovništva u 2022.

jkp bioktos_uzice_kamion
Užice razvija primarnu separaciju otpada – Plave, žute i sive posude za većinu stanovništva u 2022.

Foto: FB/Ere recikliraju

Grad Užice se opredelio za razvrstavanje otpada u plave, žute i sive posude. Cilj je da se što više otpada za reciklažu izdvoji i da što manje ide na deponovanje u Duboko. Kako je uspostavljeno upravljanje otpadom i koji su dalji planovi da Ere recikliraju?

– U Užicu smo se 2020. opredelili da se otpad razdvaja u dve kante. Kante su podeljene u 2.500 domaćinstava. Plave kante od 240 l su za suve frakcije, a sive od 120 l za mokri otpad – rekao je za portal Srda direktor JKP “Duboko” Užice Momir Milovanović.

Milovanović kaže da će proširiti obuhvat za primarnu selekciju te bi do kraja aprila trebalo po dve kante da dobije još 5.350 domaćinstava.

– Plave i sive kante se nabavljaju putem projekta IPA 2017. Ukupno će 7.850 domaćinstava imati kante u kućama što je oko 29% od ukupnog broja domaćinstava. Takođe, za kolektivno stanovanje tj. stanovništvo u zgradama postavljeno je 160 plavih kanti.

plava i siva kanta uzice

Foto: FB/ Ere recikliraju

U Užicu je građanima na raspolaganju 146 plavih kontejnera i 30 žutih. Plavih je bilo za 14 više, ali su nepažljivim rukovanjem građana oštećeni ili izgoreli.

Kako saznajemo, u planu je nabavka novih 570 plavih kontejnera koji će biti postavljeni ispred zgrada i 124 žuti kontejner.

– Sa ovim kontejnerima i za zgrade pokrićemo ukupno oko 80% građana Užica primarnom separacijom. Očekujemo u 2022. intenzivne aktivnosti radi uspostavljanja primarne separacije – ističe naš sagovornik i dodaje da je JKP “Bioktoš” nabavio 2 kamiona u kojima transportuje samo otpad za reciklažu do Dubokog.

Razdvajanje otpada se uvodi u gradska i prigradska naselja. A kako tvrdi naš sagovornik, sve seoske mesne zajednice imaju kontejnere za mešovit komunalni otpad.

Plave kante i plavi kontejneri su namenjeni za: papir i karton, PET flaše, plastiku, plastičnu foliju, limenke, konzerve, drvnu ambalažu, tekstil

Žuti kontejneri su za ambalažno staklo

Sive kante i sivi kontejneri su za kućni mešani komunalni otpad.

plavi i zuti kontejneri uzice

Foto: FB/ Ere recikliraju

Modernizija regionalnog centra Duboko

Grad Užice je uz Sombor, Valjevo i Novu Varoš potpisao u decembru prošle godine ugovor o finansiranju regionalnih i reciklažnih centara. Novac je obezbeđen iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Francuske agencije za razvoj (AFD).

Užice je već od 2005. napravilo prve korake kada je osnovano Javno komunalno preduzeće “Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko” Užice, koje pokriva 9 lokalnih samouprava Užice, Bajina Bašta, Požega, Arilje, Čajetina, Kosjerić, Lučani, Ivanjica i Čačak i u okviru koga je sanitarna deponija. Devet javnih komunalnih preduzeća koji su osnivači regionalnog centra sakupljaju otpad od građana.

– Potpisali smo ugovor vredan 17 mili EUR. Za razliku od drugih lokalnih samouprava koji tek treba da uspostave svoje organizacije, mi naš regionalni centar proširujemo i modernizujemo. Planirano je proširenje postojećeg tela deponije odnosno izgradnja 3 nove ćelije i zacevljenje Turskog potoka. Imamo projekat za izvođenje za ćeliju 1 i treba da se doradi projekta za ćeliju 2 i 3. Spreman je i projekat za deponijske vode da se izgradi postrojenje za prečišćavanje vode, imamo i građevinsku dozvolu. Spreman je i projekat za tretman biootpada tj. kompostiranje – navodi direktor JKP “Duboko” Užice.

Milovanović kaže da je planirano iz ovih sredstava i modernizovanje centra za selekciju otpada odnosno razdvajanje sekundarnih sirovina za dalju prodaju.

– Sada u centru za selekciju imamo 1 liniju koja ne može da pokrije ni ono što se sada sakupi primarnom separacijom. Radnici ručno razdvajaju otpad. Radićemo pretretman i balistički separatori. Laka frakcija ide za cementnu industriju. Za deponovanje će biti otpad samo koji mora. U ovim sredstvima je nabavka opreme za transport tj. novih kamiona, kao i linija za dezinfekciju kamiona kada ulazi i izlazi iz kruga deponije. Takođe, biće nabavljen uređaj za merenje radioaktivnosti u otpadu.

Kabasti otpad

narandzasti kontejner uzice

Foto: FB/ Ere recikliraju

Prema Programu upravljanja otapda za period 2022-2031. svaka opština u prvoj fazi treba da ima po jedan centar za sakupljanje otpada. Ove lokacije će služiti kao “reciklažna dvorišta” za prikupljanje otpada koji se ne sme odlagati u posude (kontejnere i kante) za komunalni otpad npr. kabasti otpad, posebni tokovi otpada kao što je otpad od električne i elektronske opreme, baterije, otpadno ulje, zatim opasan otpad iz domaćinstava itd, kao i tekstil, ambalažni i biootpad.

Naš sagovornik kaže da u Užicu nije razrađivana ideja o reciklažnom dvorištu.

– Duboko je udaljeno 7 km od Užica, te nema potrebe za reciklažnim dvorištima. Projektom prekogranične saradnji Užica i Tuzle obezbeđeno je 20 novih narandžastih kontejnera. U Dubokom razdvajamo sakupljeni kabasti otpad. Namenjeni smo samo sa neopasan otpad, a u narednom periodu treba proširiti delatnost na opasan otpad. Nekad se desi da među otpadom zadesi se i opasan kao što je EE otpad i baterije i mi to dalje predamo ovlašćenom operateru.

U Dubokom preuzimaju tekstilni otpad od proizvođača tekstila koji imaju škart od proizvodnje, izdaju dokument o kretanju otpada, dalje tekstilni otpad šrediraju i predaju cementari.

Narandžasti kontejneri za kabasti otpad se postavljaju poslednjeg vikenda u mesecu odnosno 12 puta godišnje u gradskim sredinama, i 4 puta godišnje u seoskim područjima prema utvrđenom rasporedu.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama