U pripremi Akcioni plan Programa upravljanja otpadom

U pripremi Akcioni plan Programa upravljanja otpadom

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da “obaveštava zainteresovanu javnost o početku izrade nacrta Akcionog plana Programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period od 2022. do 2031. godinu”.

Dokument se priprema rad ostvarivanja ciljeva i praćenja Programa upravljanja otpadom.

Kako se navodi u obaveštenju, planirano je da nacrt Akcionog plana bude izrađen do maja 2022. godine.

Međutim, u samom Programu piše da je usvajanje akcionog plana predviđeno u roku od 90 dana od donošenja Programa, a program je donet 28. januara. U skladu sa ovim rokom, do kraja aprila treba da budu završeni i nacrt, i javna rasprava i konačni dokument Akcionog plana.

Kao priprema za izradu Akcionog plana u prethodnom periodu izrađen je Programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period od 2022. do 2031.

Akcionim planom biće definisane konkretne aktivnosti koje će se preduzeti radi obezbeđenja uslova da se ciljevi Programa realizuju, određeni nosioci i partneri za sprovođenje tih mera i aktivnosti, definisani njihovi pokazatelji, kao i rokovi i sredstva za njihovo sprovođenje.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama