Srbija priprema uvođenje alternativnih goriva u vodni saobraćaj

Teretni recni saobracaj
teretni_recni_saobracaj_3

Agencija za upravljanje lukama priprema Studiju razvoja infrastrukture za snabdevanje brodova alternativnim gorivima, zbog čega je i objavila javni poziv.

Agencija je raspisala  javnu nabavku izrade Studije razvoja infrastrukture za snabdevanje brodova alternativnim gorivima, a rok za prijavljivanje je 25. oktobar.

U Evropskoj uniji alternativna goriva su električna energija, vodonik, biogoriva, komprimovani prirodni, gas, tečni prirodni gas.

– Za ekonomski, ekološki i društveno održiv razvoj rečnog saobraćaja u RS, neophodno je obezbediti efikasno snabdevanje brodova alternativnim gorivima u skladu sa važećom regulativom i aktuelnim trendovima tehnološkog razvoja trgovačke flote na unutrašnjim plovnim piutevima. Shodno nadležnostima Agencije, predmet ove nabavke je Studija razvoja infrastrukture za snabdevanje brodova alternativnim gorivima u Republici Srbiji – navodi se u javnom pozivu.

Procenjena ukupna vrednost nabavke je 3,3 miliona dinara bez PDV-a. Izabrana firma imaće rok od 45 dana da završi studiju, a onda Agencija ima rok od 15 dana da je usvoji.

Studija, između ostalog mora da sadrži pravce razvoja alternativnih goriva u vodnom saobraćaju u skladu sa EU Direktivom o infrastrukturi za alternativna goriva (2014/94/EU), prednosti primene alternativnih goriva u unutrašnjem vodnom transportu, posebno sa stanovišta uticaja na životnu sredinu, zatim tehničko eksploatacione karakteristike flote – plovila sa pogonom koji koristi alternativna goriva, mogućnosti za projektovanje i rekonstrukciju flote (primer postojećih plovila na Rajni), kao i predlog primene alternativnih goriva u lukama u Srbiji.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje