Spajaju se vodoprivredna preduzeća u Vojvodini

Voda reka
Spajaju se vodoprivredna preduzeća u Vojvodini

Umesto postojećih devet vodoprivrednih preduzeća u Vojvodini sada će ih biti samo četiri, odlučila je Vlada Srbije koja je donela više odluka u vodoprivrednom sektoru na teritoriji Vojvodine gde posluje više firmi u javnom vlasništvu

Tako će kikindsko preduzeće Gornji Banat biće pripojeno zrenjaninskom preduzeću da vodoprivredu Srednji Banat.

Prema odlukama koje su objavljene u Službenom glasniku, izmene osnivačkih akata donete su za vodoprivredna preduzeća Galovica, Srednji Banat, Severna Bačka i Tamiš-Dunav.

Reč je, kako se navodi u odluci, o firmama sa sedištima u Beogradu, Zrenjaninu, Subotici i Pančevu.

Vlada Srbije donela je i rešenja o davanju prethodne saglasnosti na seriju odluka o statusnoj promeni pripajanja vodoprivrednih firmi većim firmama tog tipa.

Takva saglasnost data je za pripajanje Šidine, Hidrosrema, i firme Sava – Galovici. Objavljene su i prethodne saglasnosti za povećanje kapitala Galovice, Srednjeg Banata, Severne Bačke i Tamiš-Dunava.

Saglasnost je data i za buduće pripajanje vodoprivredne firme Gornji Banat – firmi Srednji Banat.

Dato je zeleno svetlo i za pripajanje firmi Zapadna Bačka, Dunav i Tisa, Srednja Bačka, Bačka – subotičkoj Severnoj Bačkoj.

Vlada je podržala i pripajanje firmi Podunavlje i Južni Banat – vodoprivrednom preduzeću Tamiš-Dunav.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama