Scan4Chem – Aplikacija za proveravanje štetnih supstanci u proizvodima

scan4chem
scan4chem

Foto: alhem.rs

Proizvodi za svakodnevnu upotrebu mogu sadržati štetne supstance koje često imaju ozbiljne posledice po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Plastifikatori u plastici, boje u tekstilu ili usporivači gorenja u nameštaju i električnim uređajima su samo neki od primera. Potrošači imaju pravo da saznaju od prodavca ili proizvođača da li proizvod sadrži supstance koje izazivaju zabrinutost.

Snabdevač je zakonski dužan da obavesti potrošača na njegov zahtev ako proizvod sadrži ove supstance u koncentraciji iznad 0,1%. Pravo potrošača na informaciju o štetnim supstancama je definisano Zakonom o hemikalijama koji je usklađen sa EU propisima. Na EU Listi kandidata supstanci koje izazivaju zabrinutost trenutno se nalaze 223 supstance na koje se odnosi ovo pravo.

Iako se poslednjih godina podiže svest javnosti o štetnim supstancama u proizvodima, mnogi potrošači i dalje nisu svesni potencijalnih rizika ovih supstanci, kao ni njihovog prava na informaciju. Dosta toga treba poboljšati i u radu kompanija, kako bi mogle na pravi način ispunjavati svoje obaveze informisanja. Veliki izazov za kompanije predstavljaju često komplikovani i netransparentni lanci snabdevanja usled čega je teško doći do informacija o štetnim hemikalijama u sirovinama i materijalima.

Da bi se olakšala komunikacija između kompanija i potrošača, kao i duž lanca snabdevanja, 20 organizacija iz 13 zemalja se udružilo u okviru projekta “LIFE AskREACH”, koji finansira Evropska unija. Jedan od rezultata tog rada je i aplikacija za mobilne telefone “Scan4Chem” koja omogućava potrošačima da skeniraju bar kod proizvoda u prodavnici (ili ručno unesu barkod ili naziv proizvoda) i traže informacije o sadržaju štetnih supstanci u proizvodu, saopštio je “ALHem“.

Ako su kompanije registrovale svoje proizvode u bazi podataka aplikacije, neće morati da odgovaraju na pojedinačne zahteve potrošača, već će informacije biti raspoložive momentalno potrošaču, čime se štedi vreme i trud za obe strane.

Sve informacije o proizvodima u bazi podataka unose ili proizvođači ili prodavci, koji su odgovorni za tačnost informacija. Proveru informacija o proizvodu delimično vrši konzorcijum AskREACH laboratorijskim testiranjem metodom slučajnog uzorka. Ovog puta, 49 proizvoda je odabrano iz baze podataka koje je analizirala nezavisna akreditovana laboratorija. Za svaki od 49 proizvoda snabdevač je u AskREACH bazi podataka naveo da ne sadrže supstance koje izazivaju zabrinutost.

Laboratorijski izveštaj je pokazao da nijedna supstanca koja izaziva zabrinutost nije detektovana ni u jednom od 49 proizvoda u koncentraciji iznad 0,1%, ,što ukazuje da su dostavljene informacije u bazi podataka AskREACH zaista bile tačne.

Rezultati testiranja proizvoda iz baze podataka mobilne aplikacije “Scan4Chem” pokazuju veoma ohrabrujući napredak u poređenju sa rezultatima testiranja sportskih artikala sprovedenih 2020. godine, gde su nasumično kupljena 82 proizvoda iz prodavnica širom Evrope. Supstance koje izazivaju zabrinutost su pronađene u 24% testiranih sportskih artikala, a granica od 0,1% je prekoračena u oko 11% svih slučajeva, navodeno je u saopštenju.

Slanje zahteva za informaciju kompanijama putem aplikacije je od velike pomoći za dalje jačanje svesti o štetnim supstancama i isticanje interesovanja potrošača za proizvode bez ovakvih hemikalija. Ovo će podstaći kompanije da unesu svoje informacije o proizvodu u bazu podataka aplikacije “Scan4Chem” i učine ih dostupnim svojim kupcima.

Aplikacija je već preuzeta više od 90.000 puta i pomoću nje su pružene informacije o sadržaju štetnih supstanci za preko 8,5 miliona proizvoda.

Scan4Chem Google Play

Scan4Chem App Store

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje

baner_gdereciklirati_300

Najnoviji tekstovi

Hvala vam na poverenju. Uspešno ste se prijavili na listu za prijem email biltena.
Došlo je do greške. Molimo vas pokušajte ponovo. Ako se problem nastavi, molimo da nas kontaktirate slanjem email poruke.
baner_ekopravo_300
baner_ekoadresar_300