Savet EU usvojio nova pravila za dekarbonizaciju vazdušnog saobraćaja

aerodrom Tivat
aerodrom Tivat

Nova uredba o dekarbonizaciji avijacije koju je Savet EU danas usvojio omogućiće smanjenje ugljeničnog otiska vazduhoplovnog sektora i stvaranje jednakih uslova za održivi avio-saobraćaj u EU uz korišćenje više obnovljivih i niskougljeničnih goriva, prenosi Beta.

Glavni cilj uredbe o inicijativi “ReFuelEU Aviation”, koja je ključni deo paketa “Spremni za 55”, jeste povećati ponudu i potražnju za održivim gorivima u vazdušnom saobraćaju koja imaju niže emisije ugljen-dioksida od kerozina, uz osiguranje jednakih uslova na tržištu avio-prevoza u EU, saopštio je Savet EU.

Održiva avio-goriva su jedan od ključnih kratkoročnih i srednjoročnih alata za dekarbonizaciju avijacije, a nova regulativa bi trebalo da odgovori na trenutnu situaciju koja ometa njihov razvoj, a to je niska ponuda i mnogo više cene od fosilnih goriva.

Snabdevači gorivom moraju da osiguraju da gorivo dostupno na aerodromima u EU sadrži 2% održivog goriva do 2025. godine, do 2030. 6% i do 2050. godine 70%. Od 2030. godine udeo sintetičkih goriva mora da bude 1,2%, sa ciljem da se do 2050. poveća na 35%.

Prihvatljiva održiva avionska goriva i sintetička goriva uključuju sertifikovana biogoriva, obnovljiva goriva nebiološkog porekla (uključujući obnovljivi vodonik) i goriva iz recikliranog ugljenika koja ispunjavaju kriterijume održivosti i uštede emisija iz Direktive o obnovljivoj energiji, do najviše 70%.

Izuzetak su biogoriva dobijena iz hrane i useva, kao i niskougljenična goriva, uključujući niskougljenični vodonik, koji se mogu upotrebiti za dostizanje minimalnog udela u odgovarajućem delu uredbe.

Uredbom je predviđeno uspostavljanje Sistema za označavanje ekološke učinkovitosti vazduhoplovnih operatera koji koriste održiva goriva, koji će pomoći potrošačima u donošenju odluka na osnovu informacija i promovisanju “zelenih” letova, saopštio je Savet EU.

Nova uredba će narednih nedelja biti objavljena u Službenom glasniku EU, a počeće da se primenjuje od 1. januara naredne godine, s tim što će neke odredbe biti obavezne od 2025, navodi Beta.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje