Saobraćajni institut CIP i SET Šabac analiziraju lokacije za 2 reciklažna dvorišta u Novom Sadu

grad Novi Sad
Saobraćajni institut CIP i SET Šabac analiziraju lokacije za 2 reciklažna dvorišta u Novom Sadu

Saobraćajni institut CIP i SET Šabac angažovani su za izradu studije za definisanje lokacija za dva reciklažna dvorišta u Novom Sadu.

U toku su radovi na izgradnji prvog od tri planirana reciklažna dvorišta u Novom Sadu.

Kako bi znala gde da planira preostala dva reciklažna dvorišta, Gradska uprava za zaštitu životne sredine Novog Sada je raspisala tender za izradu studije za definisanje lokacija za 2 reciklažna dvorišta. Na tenderu je ovaj posao dodeljen grupi ponuđača koju čine Saobraćajni institut CIP Beograd i kompaniji SET Šabac, koji su poslali najprihvatljiviju ponudu.

Vrednost ugovora je 2.016.000 dinara, a rok za izradu studije je 100 dana.

Reciklažna dvorišta trebalo bi da pokrivaju tokove kabastog, ambalažnog i opasnog otpada, uključujući otpad od električne i elektronske opreme, istrošene baterije i akumulatore, otpadno ulje, medicinski i farmaceutski otpad, kao i male količine otpada koji sadrži azbest.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama