SANU: Srbija ne treba da razdvaja hidroelektrane od termoelektrana

Hidroelektrana
hidroelektrana

Foto: Pexels

Razdvajanjem hidroelektrana i termoelektrana u Srbiji u posebna preduzeća napravila bi se značajna šteta za elektroenergetiku i građane i zato se treba uzdržati od svake transformacije koja bi narušila funkcionalnost celine”. To je jedan od zaključaka naučnog skupa “Hidroenergetika regiona Jugoistočne Evrope”, održanog u četvrtak i petak u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu, prenosi Beta.

Predsednik Odbora za energetiku Slobodan Vukosavić je rekao da bi “trebalo zaštititi sva hidroenergetska postrojenja od direktne ili indirektne prodaje ili dokpitalizacije jer bi to dovelo u pitanje vlasništvo građana Srbije nad hidroenergetskim postrojenjima”.

U zaključcima su navedene posledice izgradnje malih derivacionih hidroelektrana koje rade na principu pozajmljivanja dela vode reke za prolazak kroz turbinu, ostavljajući minimum od 10 do 30% protoka.

Posledice su pokretanje erozije i klizišta u brdsko-plninskim predellima, odronjavanje zemljišta i izlivanje mašinkog ulja i drugih štetnih materija u vodozahvate, anaerobni procesi i pojava koliformnih bakterija, probijanje puteva, a tokom izgradnje i seča šuma koja sprečava eroziju.

– Male hidroelektrane ne doprinose klimatskoj neutralnosti jer dovode do emisije barskog gasa sa visokim sadržajem metana, gasa sa efektom staklene bašte, koji je izraženiji od posledica emisije ugljen-dioksida – navedeno je u zaključcima.

Vukosavić je naveo da je potvrđeno da postoji privatan interes investitora da ostvare profit, ali ne postoji interes Elektroprivrede Srbije (EPS), građana i države da se nastavi izgradnja derivacionih malih hidroelektrana jer proizvode malu količinu električne energije, a pričinjavaju značajnu štetu.

Ukazao je da bi trebalo obustaviti izgradnju malih hidroelektana i sagledati mogućnost da se u što pre zaustavi rad postojećih malih hidroelektrana i sanira teren.

Inženjeri i stručnjaci uključeni u planiranje i projektovanje tih hidroelektrana znaju, kako je rekao, da u svetu postoje bezbedni pristupi i tehnologije koji omogućuju gradnju novih objekata tako da ne ugrožavaju životnu sredinu.

Istakao je da u Srbiji “inženjeri previđaju da institucije društva nisu funkcionalne, da regulatorni mehanizmi ne funkcionišu, da su zakoni o životnoj sredini nepotpuni i ne primenjuju se”.

– U Srbiji se i dalje grade objekti i sistemi koji u velikoj meri ugrožavaju biodiverzitet, vodu i vazduh, kao i zdravlje ljudi. Problem se može umanjiti kolektivnim promišljanjem inženjera koji projektuju nove objekte i ekologa koji proučavaju uticaj na životnu sredinu –  rekao je Vukosavić.

Naveo je da reverzibilne hidroelektrane omogućuju integraciju većeg udela energije iz solarnih i vetroelektrana koje su većinom u vlasništvu privatnih investitora koji ostvaruju velike prihode, a EPS snosi troškove gradnje reverzibilnih hidroelektrana, što nije u interesu građana.

Vukosavić je rekao da su moguće lokacije za izgradnju reverzibilnih hidroelektrana na levoj strani Drine, ali za izgradnju treba postići politički sporazum.

– Prioritet izgradnje reverzibilne hidroelektrane u Srbiji trebalo bi dati dovršetku “Bistrice” (na Uvcu), a o izgradnji reverzibilne hidroelektrane “Đerdap 3” trebalo bi još razmisliti i to odložiti – rekao je Vukosavić, sumirajući zaključke naučnog skupa.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje