Reciklažna dvorišta dobili Subotica, Bačka Topola, Kanjiža, Senta, Novi Kneževac, Mali Iđoš, Čoka – Građanima na raspolaganju centri za sakupljanje otpada

reciklazno dvoriste

Regionalna deponija Subotica otvorila je četiri centra za sakupljanje otpada poznatija kao reciklažna dvorišta u subotičkom naselju Bikovo, kao i u opštinama Senta, Kanjiža i Bačka Topola. U ove centre građani mogu da donose raznovrstan otpad za reciklažu.

Od prošle godine, Regionalna deponija dobila je integrisanu dozvolu za rad i puno ovlašćenje za tretman i odlaganje neopasnog industrijskog i komunalnog otpada. Prve centre za sakupljanje otpada dobile su opštine Novi Kneževac, Mali Iđoš, Čoka.

Šta se sakuplja u reciklažnim dvorištima?

Građani mogu odlagati u reciklažna dvorišta: papirnu i kartonsku ambalažu, PET boce, plastiku, staklenu ambalažu, limenke i konzerve, tekstilni otpad, biorazgradivi otpad (ambalažno drvo, drvene gajbe, neobrađeno drvo, lišće, trava, granje iz bašte, otpad iz hortikulture, ostaci povrća i voća), kao i kabasti otpad iz domaćinstva poput nameštaja, kupatilskih sanitarija, podnih obloga i sl.

Može se donositi i: prazna ambalaža pesticida, abrazivnih i hemijskih preparata, prazna ambalaža lepkova, boja, lakova, kao i elektronski i električni otpad, kablovi, otpadne gume, motorna otpadna ulja, akumulatori i baterije, sijalice, građevinski otpad iz domaćinstva.

regionalna deponija subotica

Pravila i uslovi predaje otpada u centrima za sakupljanje otpada (reciklažnim dvorištima):

Radno vreme centra za sakupljanje otpada je radnim danima od 9 do 17 časova.

Prikupljen razvrstan otpad u centrima za sakupljanje otpada se može predati uz sledeće uslove:

  • Otpad namenjen za predaju u centar za sakupljanje otpada mora da bude razdvojen po vrstama.
  • Kako bi se selektovan reciklabilan otpad mogao predati u centar za sakupljanje otpada, obavezan je prikaz lične karte kao dokaz o adresi stanovanja u datoj opštini.
  • Osim lične karte, na uvid se mora doneti i isplaćen račun komunalne usluge za prethodni mesec.

Prilikom predaje razdvojenog otpada isti se meri i izdaje potvrda o preuzetim količinama. Reciklabilne vrste otpada koje imaju tržišnu vrednost predaju se odgovarajućim operaterima za dalju reciklažu, a biorazgradivi otpad se tretira na kompostilištu.

reciklazne kante

Mobilni centar u Čantaviru

Građanima Subotice je od početka avgusta na raspolaganju i mobilni centar za sakupljanje otpada za reciklažu u naselju Čantavir.

U mobilni centar građani mogu radnim danom donositi otpad od 7-15h, kao što su plastika, papir, staklo, limenke, tekstil.

Programom upravljanja otpadom reciklažno dvorište za svaku opštinu

Prema Programu upravljanja otpadom za period 2022-2031. koje je Ministarstvo zaštite životne sredine donelo krajem januara prošle godine, predstavljeno je stvaranje mreže centara za sakupljanje otpada širom zemlje.

U prvoj fazi će svaka opština imati po jedan centar za sakupljanje otpada, pa će se kasnije dodavati još objekata u zavisnosti od potreba. Ove lokacije će služiti kao “reciklažna dvorišta” za prikupljanje otpada koji se ne sme odlagati u posude (kontejnere i kante) za komunalni otpad, najavljeno je u tom dokumentu.

Izgradnja centara za sakupljanje otpada mora biti započeta od 2022. godine u svim opštinama u okviru prve faze, navedeno je u Programu. Međutim, do sada je tek nekoliko lokalnih samouprava otvorilo reciklažna dvorišta.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje