Privreda u Srbiji reciklirala 16,7% više otpada u 2021. godini

Reciklaza metala
reciklaza_metal_3

U Srbiji je tokom 2021. godine u sektoru ekonomskih delatnosti stvoreno je ukupno 69,6 miliona tona otpada što predstavlja povećanje od 23% u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupno je tretirano 64,5 miliona tona otpada, pri čemu je reciklirano 16,7% više otpada nego 2020. godine, objavio je Republički zavod za statistiku (RZS).

Tretman otpada iz privrede

U 2021. godini ukupno je tretirano 64,5 miliona tona otpada što je za 14,6% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupno tretirane količine otpada, odloženo je 61,9 miliona tona (96%), a ponovo iskorišćeno 2,6 miliona tona (4%).

U 2021. godini reciklirano je 2.086.325 tona otpada a najviše je recikliran metalni otpad od gvožđa, neprerađena šljaka iz industrije gvožđa i čelika, pepeo od uglja i otpad od papira i kartona.

Količina recikliranog otpada beleži rast od 16,7%. Količina otpada korišćenog kao gorivo za proizvodnju energije manja je za 5,6%, a količina otpada korišćenog za zatrpavanje/nasipanje manja je za 29,9% u odnosu na prethodnu godinu.

Količina otpada odložena na tlo veća je za 15,1% a količina otpada odložena ostalim načinima odlaganja veća je za 22,1% u odnosu na prethodnu godinu.

Stvaranje otpada

Najviše učešća u stvaranju otpada imao sektor rudarstva, sa nešto više od 85%, zatim sektor snabdevanja električnom energijom, gasom i parom, sa nešto više od 10%, a na trećem mestu je prerađivačka industrija sa više od 1,5% stvorenog otpada.

U odnosu na prethodnu godinu, sektor poljoprivrede, šumarstva i ribarstva stvorio je veću količinu otpada za više od 40%, dok je u sektoru rudarstva zabeležen rast veći od 30%.

Pad u stvaranju otpada uočen je u četiri sektora: snabdevanje električnom energijom, gasom i parom (pad od 8,1%), snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama (pad od 5,1%), građevinarstvo (pad od 19%) i sektori uslužnih delatnosti (pad od 11,4%), objavio je RZS.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje