Pokrenuta nezavisna naučno zasnovana taksonomija: provera da li su investicije zaista “zelene”

detelina_zelena
Pokrenuta nezavisna naučno zasnovana taksonomija: provera da li su investicije zaista “zelene”

Posmatrači protiv greenwashing-a, koalicija stručnjaka i nevladinih organizacija, predstavila je nezavisnu naučno zasnovanu taksonomiju. Banke, investitori i osiguravajuće kuće moći će da provere da li su njihove investicije zaista “zelene” i u skladu sa naukom na vebsajtu www.greenwashed.net, saopštila je WWF Adria.

Cilj Vodiča Evropske unije za zelena i održiva ulaganja je da razjasni situaciju investitorima nakon što je EU označila energiju dobijenu iz gasa, nuklearnu energiju, sagorevanje drveća, njihovu intenzivnu seču i druge štetne aktivnosti kao “održive” u EU taksonomiji. Kontraverzni akt o taksonomiji koji govori o energiji dobijenoj iz gasa i nuklearnoj energiji stupio je na snagu 1. januara 2023. godine.

– EU taksonomija je napravljena da spreči greenwashing (eko manipulaciju), ali umesto toga, postala je još jedan alat kojim se varaju korisnici. Naučno zasnovana taksonomija namerava da uspe tamo gde je originalna taksonomija podbacila: stvoriće rigorozne kriterijume koje finansijske institucije mogu da koriste da bi na pravi način procenile šta je “zeleno”, a šta ne” – rekao je koordinator EU taksonomije u WWF Adria, Vedran Kordić

Nezavisna naučno zasnovana taksonomija duplira one kriterijume postojeće taksonomije koji su snažni, a odvaja one koji nemaju naučno poreklo ili su štetni po životnu okolinu.

– Ovo je samo prvi korak. Nezavisna naučno zasnovana taksonomija će ubuduće obezbediti dodatne kriterijume koji će tržištu pomoći da steknu uvid u buduće dopune taksonomije i povežu je sa dostupnim planovima dekarbonizacije do 2050. u zavisnosti od potreba sektora, odnosno da doprinesu očuvanju biodiverziteta, sprečavanju zagađenja, zaštiti voda i cirkularnoj ekonomiji – dodao je Kordić.

Nezavisna naučno zasnovana taksonomija će postepeno širiti okvir postojeće taksonomije radije nego da se koncentriše na sadašnji, proporcionalno mali broj sektora koje smatraju “održivim”. Kategorisaće sve ekonomske aktivnosti koristeći sistem semafora: zeleno za održive aktivnosti, narandžasto za aktivnosti koje čine određenu štetu, ali teže ka održivim i crveno za štetne aktivnosti. Štaviše, kriterijumi za kategorizaciju ekonomskih aktivnosti biće osvežavani na svakih 3-5 godina kako bi pratili tehnološki, naučni i pravni razvoj.

Prva verzija nezavisne naučno zasnovane taksonomije oslanja se na preliminarnu procenu EU taksonomije koju je uradila tehnička ekspertska grupa. Ova grupa će nastaviti da radi dalju tehničku analizu kako bi pročistila kriterijume za naučno zasnovanu taksonomiju.

Sekretarijat naučno zasnovane taksonomije poziva kvalifikovane kandidate da se prijave na konkurs za stručnjake kako bi postali članovi tehničke ekspertske grupe nezavisne naučno zasnovane taksonomije, navodi se u saopštenju WWF Adria.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama