Ministarstvo priprema Program prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove

Ministarstvo priprema Program prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove

Ministarstvo zaštite životne sredine priprema Program prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove sa Akcionim planom, a u proceduri je formiranje Radne grupe za izradu ovog dokumenta, saznaje portal SRDA.rs u Ministarstvu.

– U toku je formiranje Radne grupe za izradu Programa prilagođavanja. To sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine kao predlagač ovog dokumenta javne politike. Radnu grupu činiće predstavnici svih relevantnih institucija i zainteresovanih strana, uvažavajući principe transparentnosti i pravovremenosti – kažu u Ministarstvu za zaštitu životne sredine.

Program prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove sa Akcionim planom se donosi u skladu sa Zakonom o klimatskim promenama koji je usvojen u martu 2021. godine.

– Program se donosi radi identifikacije uticaja klimatskih promena na sektore i sisteme i utvrđivanja mera prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove za one sektore i sisteme u kojima je potrebno smanjiti nepovoljne uticaje. Program prilagođavanja donosi Vlada na predlog Ministarstva.

Prema Zakonu o klimatskim promenama, Program treba da sadrži:

 • analizu socio-ekonomske situacije koja utiče na prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove
 • analizu osmotrenih promena klime
 • prikaz očekivanih promena klime
 • analizu uticaja promena klime na sektore i sisteme
 • identifikaciju sektora najpogođenijih klimatskim promenama
 • opis željene promene koju treba postići, njenih elemenata i njihovih uzročno-posledičnih veza
 • opšte i posebne ciljeve javne politike koji se žele postići
 • predlog mera prilagođavanja
 • razradu i procene dobiti i troškova različitih kombinacija mera prilagođavanja, kao i rezultate sprovedene analize efekata za svaku od kombinacija mera prilagođavanja
 • rezultate procesa sprovedenih konsultacija i dodatnih analiza efekata razmatranih opcija na osnovu sprovedenih konsultacija
 • listu mera prilagođavanja sa obrazloženjem i načinom njihovog ostvarivanja
 • institucije odgovorne za sprovođenje mera prilagođavanja
 • Akcioni plan.

– U skladu sa članom 79. Zakona o klimatskim promenama, Program prilagođavanja doneće se u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona – navode iz Ministarstva.

To znači da nadležne institucije imaju rok do marta naredne godine da usvoje ovaj dokument.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama