Ministarstvo opštinama ponudilo na korišćenje kante, kontejnere i autosmećare

Kontejneri
Ministarstvo opštinama ponudilo na korišćenje kante, kontejnere i autosmećare

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva jedinice lokalne samouprave da dostave prijavu sa podacima o svojim potrebama u vezi sa opremom za sakupljanje otpada u cilju unapređenja i zaštite životne sredine, saopštilo je ministarstvo.

Potrebno je dostaviti Spisak potreba sa sledećim informacijama:

  • model i vrsta opreme,
  • potrebnu količinu opreme,
  • napomenu sa koliko ispravnih/neispravnih kamiona JLS raspolaže, ili navesti podatak ukoliko JLS ne raspolaže ni sa jednim kamionom, ili navesti podatak da imaju Javno-privatno partnerstvo, i to sve u tabeli koja se nalazi u prilogu OVDE.

Podaci se traže za autosmećare, kontejnere od 1.100 l i kante od 240 l.

Na osnovu dostavljenih prijava u 2023. godini, davaće se na korišćenje oprema za sakupljanje otpada u cilju unapređenja i zaštite životne sredine lokalnim samoupravama.

Prijave sa neophodnim podacima dostaviti do petka 13.01.2023. godine do 10 sati, na email adresu: eko.kabinet@eko.gov.rs.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama