Javna rasprava o Predlogu plana upravljanja vodama 2021-2027.

reka Gradac
reka_gradac_2

Republička direkcija za vode objavila je javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Predlogu plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2021-2027. godine.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode poziva predstavnike državnih organa i organizacija, javnih službi, privrednih subjekata, poslovnih udruženja, stručne javnosti, udruženja, međunarodnih organizacija, kao i druge zainteresovane učesnike. da se upoznaju sa tekstom Predloga plana.

Javna rasprava o Predlogu plana sprovodi se u periodu od 1. novembra 2021. godine do 1. decembra 2021. godine.

Zbog epidemiološke situacije, primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se na Obrascu za komentare Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republičkoj direkciji za vode, putem elektronske pošte na adresu: odv@minpolj.gov.rs, sa naznakom “Javna rasprava – PUV 2021-2027 “, do 1. decembra 2021. godine.

Istovremeno objavljen je i javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2021-2027. godine na životnu sredinu.

Više informacija o oba javna poziva možete pronaći OVDE.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje