“Eko straža” pozvala nadležne institucije da hitno preduzmu mere za kvalitet vazduha

grejanje_toplana_zagadjenje_vazduha

Eko straža” pozvala je predsednika Srbije, premijerku i Republičku javnu tužiteljku da u okviru svojih nadležnosti hitno poboljšaju zaštitu životne sredine zbog velikog zagađenja vazduha u Srbiji zbog kojeg prema izveštaju Evropske agencije za zaštitu životne sredine prevremeno umre više od 15.000 ljudi.

U otvorenom pismu “Eko straže”, od predsednika Srbije Aleksandra Vučića traži se da u skladu s definisanom ulogom izražavanja državnog jedinstva odmah stvori uslove za sprovođenje celokupne zakonske regulative u oblasti zaštite životne sredine, a posebno kvaliteta vazduha.

U pismu podsećaju na Ustavnu odredbu da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i blagovremeno obaveštavanje o njenom stanju.

Od premijerke Srbije Ane Brnabić traže da Vlada odmah usvoji Program za zaštitu vazduha sa akcionim planom od 2022. do 2030. godine i obezbedi finansije za njegovo sprovođenje.

Traži se i da Vlada obezbedi kontinuirano informisanje građana o kvalitetu vazduha u svim delovima zemlje i da se hitno sprovedu svi Planovi kvaliteta vazduha koje su donele lokalne samouprave.

Od Republičke javne tužitetljke Zagorke Dolovac traži se odmah izda obavezno uputstvo nižim tužiocima da postupaju sa hitnošću, u roku od tri dana, u svim slučajevima kada je reč o zagađenju i kada u javnosti postoje indicije da neko čini krivično delo kojim se zagađuje životna sredine.

Traži se i da uz pomoć Državne revizorske institucije ispita poslovanje svih subjekata koji čine sistem zaštite životne sredine i da obezbedi poštovanje postulata „zagađivač je odgovoran za zagađivanje životne sredine“ i „zagađivač ili njegov pravni sledbenik obavezan je da otkloni uzrok zagađenja“.

U pismu se traži i da ih u roku od 48 sati nadležni organi obaveste o tome šta i kada će peduzeti povodom zahteva koje su uputili.

“Eko straža” zakazala je protest zbog zagađenja vazduha za nedelju, 13. novembar u 12 h, na Andrićevom vencu u Beogradu.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje