Predstavljen prvi nacrt Programa za zaštitu vazduha

Pogled priroda
Predstavljen prvi nacrt Programa za zaštitu vazduha

Prvi nacrt Programa za zaštitu vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom predstavljen je u okviru treće po redu konferencije, koje se organizuju sa ciljem da se omogući šira konsultacija o ovoj važnoj temi sa svim zainteresovanim stranama.

Tri javne konsultacije održane su do sada u okviru projekta IPA 2014 “Razvoj okvira za usklađivanje sa zakonodavstvom EU u oblasti vazduha, hemikalija i horizontalnih pitanja”.

Pomoćnica ministarke zaštite životne sredine Aleksandra Imširagić Đurić istakla je da se javne konsultacije obavljaju u skladu sa Zakonom o državnoj upravi i sa Zakonom o planskom sistemu.

– Ministarstvo sprovodi konsultacije sa svim zainteresovanim stranama od početka ovog procesa, uključujući druge državne organe, relevantna udruženja civilnog društva, stručnu javnost. U ovoj završnoj fazi potrebno je da nastavimo da radimo istim tempom i da aktivno damo ključni pečat u završnim koracima koji nas očekuju u novembru – rekla je Imširagić Đurić.

Cilj dokumenta je da definiše ciljeve za bolji kvalitet vazduha vazduha i mere za njihovo postizanje, kao i da pruži osnovu za dalji razvoj i usvajanje podzakonskih akata i nastavak primene evropskog zakonodavstva u oblasti zaštite vazduha.

Prva konferencija na temu pripreme nacrta Programa održana je u aprilu ove godine i dala je preliminarne nalaze sa projekcijama za dva scenarija, dok je konferencija u septembru predstavila rezultate i projekcije svih scenarija koji nude opcije za rešavanje preostalih žarišta sa problemima kvaliteta vazduha, zajedno sa procenom ulaganja i analizom isplativosti.

Projektni menadžer zadužen za pitanja zaštite životne sredine i klimatske promene iz Delegacije EU u Srbiji Antoan Avinjon, napomenuo je da je zagađenje vazduha ozbiljan problem u Evropi i svetu, ali politike vezane za bolju životnu sredinu i čisti vazduh funkcionišu, jer je u nekoliko proteklih decenija u Evropi kvalitet vazduha poboljšan.

Imširagić Đurić je naglasila da je javnost pozvana da se uključi u diskusiju o Nacrtu, koji će se nakon konsultacija ponovno dopuniti i doraditi. Nacrt, je dostupan na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i na stranici samog projekta, a u roku od 15 dana po završetku javnih konsultacija biće objavljen i izveštaj.

Predlozi i preporuke učesnika na nacrt Programa za zaštitu vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom, kao i dodatna pitanja šalju se na mejl  PZV-sugestije@eas3.rs.

Nakon dopune Nacrta predlozima zainteresovane javnosti, u planu je organizovanje javne rasprave.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama