Da li su usvojeni vaši komentari za izmene Zakona o upravljanju otpadom?

otpad_u_sumi
otpad_u_sumi_2

Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je 15. avgusta Izveštaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom.

Javna rasprava je održana od 14. oktobra do 5. novembra 2021. godine. Prema Programu javne rasprave o Nacrtu zakona učesnici u javnoj raspravi su državni organi i javne službe, stručna javnost, kao i drugi zainteresovani učesnici. U toku Javne rasprave održane su dve video konferencije i to 4. i 5. novembra 2021. godine.

Dobijene primedbe, predlozi i sugestije su razmotrene i sagledana je mogućnost njihovog integrisanja u tekst Nacrta zakona, navodi Ministarstvo.

Ukoliko ste slali komentare možete pogledati u dokumentu ispod da li su usvojeni

Izveštaj sa javne rasprave Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje