Javna rasprava o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

Kanta za otpad
Javna rasprava o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom

Ministarstvo zaštite životne sredine pozivalo je zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona i da daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Nacrt zakona možete preuzeti ispod u PDF dokumentu:

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

Javna rasprava sprovodi se u periodu od 14. oktobra do 5. novembra 2021. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu zaštite životne sredine na Obrascu za komentare koji možete preuzeti OVDE ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: sekretarijat@ekologija.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona upravljanju otpadom.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama