Automatska stanica za merenje kvaliteta vazduha u smederevskom naselju Radinac

Zagađenje vazduha

Automatska stanica za merenje kvaliteta vazduha koja je postavljena u smederevskom naselju Radinac, u neposrednoj blizini železare, donacija kompanije HBIS grupa Srbija, predata je danas Agenciji za zaštitu životne sredine, saopštila je Agencija.

Predaja stanice predviđena je Ugovorom o donaciji, koji su potpisali direktor za tehničke poslove HBIS-a Džao Kaising (Zhao Kaixing) i direktor Agencije za zaštitu životne sredine Srđan Lalić.

Nova stanica biće sastavni deo mreže automatskih stanica u okviru državnog monitoringa kvaliteta vazduha koji sprovodi Agencija, a u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa kontrole kvaliteta vazduha u državnoj mreži. Grad Smederevo ovim će imati tri automatske merne stanice koje prate kvalitet vazduha.

Automatska stanica za merenje kvaliteta vazduha u Radincu postojala je do 2012. godine. Merenja suspendovanih čestica obnovljena su početkom 2020. godine, a od sada ponovo će moći da se prate koncentracije zagađujućih materija na satnom nivou.

Nova stanica sadrži analizatore za praćenje koncentracija sumpor-dioksida (SO2), azot-dioksida (NO2), ozona (O3), ugljen-monoksida (CO) i suspendovanih čestica (PM10/PM2.5). Na stanici će se pratiti i meteorološki podaci a ostaće takođe i manuelna merenja suspendovanih čestica kako bi se i dalje analizirala prisutnost teških metala u njima.

Puštanje stanice u rad doprineće praćenju stanja životne sredine, odnosno kvaliteta vazduha u neposrednoj blizini industrije što je veoma značajno kako bi moglo adekvatno i pravovremeno da se reaguje u slučaju nekog akcedenta i povišenih koncentracija opasnih po zdravlje ljudi, navedeno je u saopštenju.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje