Analiza izvorske vode sa javnih česmi u 2022. u Beogradu: 53% uzoraka bakteriološki neispravno

cesma
Analiza izvorske vode sa javnih česmi u 2022. u Beogradu: 53% uzoraka bakteriološki neispravno

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd obavio je tokom 2022.godine redovnu kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće na 34 javne česme sa izvorskom vodom u užoj i široj zoni grada. Ova kontrola se realizuje u okviru programa monitoringa kvaliteta podzemnih voda na teritoriji Beograda, finansiranog od Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, saopštio je Gradski zavod za javno zdravlje Beograd.

Da bi voda mogla da se koristi za piće mora da bude zdravstveno bezbedna, tj. ispravna i u pogledu fizičko-hemijskih i u pogledu mikrobioloških osobina, odnosno da ispunjava uslove važećeg Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Kada se radi o izvorskoj vodi koja ne prolazi tretman prečišćavanja i završne dezinfekcije, najčešći problem koji se registruje je mikrobiološka neispravnost, a evidentiraju se i fizičko-hemijska odstupanja.

Rezultati analiza obavljenih tokom 2022. godine, pokazali su da je 18,5% uzoraka bilo fizičko-hemijski neispravno, a da je 53,4% uzoraka bilo bakteriološki neispravno.

Najčešći razlog mikrobiološke neispravnosti u uzorcima podzemne vode sa javnih česmi tokom 2022. godine je bilo prisustvo, odnosno povećan broj: ukupnih koliformnih bakterija (Citrobacter sp, Enterobacter sp), i koliformnih bakterija fekalnog porekla (E.coli i dr.), kao i Streptococcus grupe “D”. Značajno ređe uzrok neispravnosti je bilo povećanje broja ukupnih aerobnih mezofilnih bakterija ili prisustvo drugih uzročnika (Sulfitoredukujuće klostridije, Pseudomonas aeruginosa, Proteus i dr.).

Vezano za fizičko-hemijske osobine, izmenjena rN vrednost, povećanje stepena mutnoće, koncentracije nitrata, i amonijaka su najčešći razlozi fizičko-hemijske neispravnosti vode sa javnih česmi. Prisustvo mirisa na vodonik sulfid (H2S) je zabeleženo najčešće na javnoj česmi Višnjička banja. Nešto ređe je zabeleženo prisustvo povećane koncentracije hlorida i nitrita, i povećan utrošak kalijum-permanganata (KMnO4) na pojedinim česmama. U svim uzorcima vode sa izvora Sakinac na Avali utvrđeno je prisustvo teškog metala arsena (As).

Na osnovu rezultata ispitivanja koja sprovodi Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd i stanja na terenu, Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja donosi rešenja o zabrani korišćenja vode za piće, na osnovu kojeg lokalna samouprava ili nadležno javno komunalno preduzeće postavlja tablu sa obaveštenjem da voda nije za piće.

Nažalost, postoji problem sa nesavesnim građanima koji skidaju table sa obaveštenjem da voda nije za piće i čime mogu ugroziti ostale potencijalne korisnike vode sa javnih česama, navedeno je u saopštenju.

Razlozi lošeg stanja u pogledu ispravnosti izvorske vode sa javnih česama leže u činjenici da za većinu objekata nisu ustanovljene zone sanitarne zaštite, da ne postoje titulari (vlasnici) koji bi brinuli o uređenju, odnosno održavanju ovih objekata, kao i da ima sugrađana koji ne postupaju u skladu sa osnovnim načelima higijene prilikom korišćenja vode sa ovih česama.

Činjenica je da veći broj javnih česama godinama unazad nije održavan u građevinsko-tehničkom pogledu, a što bi podrazumevalo redovno čišćenje i dezinfekciju kaptaža i održavanje okolnog prostora, sve to utiče da kvalitet izvorske vode na teritoriji Beograda bude izuzetno promenljiv i nestabilan.

Lokaciju svih objekata javnih česama sa izvorskom vodom koje su obuhvaćene aktuelnim programom kontrole na teritoriji Beograda, kao i rezultate najnovijih analiza na mesečnom nivou možete pogledati na internet stranici GZZJZ: http://www.zdravlje.org.rs/index.php/javne-cesme-beograd

Napominjemo da u Beogradu postoji i više od 180 česama sa vodom za piće iz distributivne mreže beogradskog vodovoda (prerađena, prečišćena, hlorisana voda) koje se uglavnom nalaze u blizini škola, gradskih parkova, i u zonama šetališta (npr. Knez Mihailova ulica, Bulevar kralja Aleksandra, Novi Beograd, Zemunski kej…). Ove česme su u funkciji tokom godine od aprila do oktobra, dok su u zimskim mesecima isključene se mreže da ne bi došlo do smrzavanja vode u njima i posledičnog pucanja cevi, odnosno mogućeg oštećenja objekta javne česme. Gradski zavod za javno zdravlje Beograd kontroliše vodu sa javnih česama povezanih na gradsku distributivnu mrežu u sklopu redovne kontrole kvaliteta vode za piće iz beogradskog vodovoda.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama