Agencija: Nema prekoračenja granične vrednosti amonijaka u vazduhu u Pirotu

nebo
Agencija: Nema prekoračenja granične vrednosti amonijaka u vazduhu u Pirotu

Agencija za zaštitu životne sredine saopštila je jutros da u Pirotu nema prekoračenja granične vrednosti amonijaka u vazduhu.

Koncentracija amonijaka je u 07:00 sati iznosila 7 µg/m3, dok je jučerašnja dnevna vrednost bila 9 µg/m3. Maksimalna dozvoljena koncentracija amonijaka za tri sata je 200 µg/m3, a dnevna granična vrednost je 100 µg/m3.

Nije bilo prekoračenja satnih (350 µg/m3) ni dnevnih (125 µg/m3) graničnih vrednosti sumpordioksida. Koncentracije suspendovanih čestica PM10 prekoračile su dnevnu graničnu vrednost (50 µg/m3) 27.12.2022. godine i iznosile su 64 µg/m3.
Međutim, prema poslednjim merenjima u 07:00 sati koncentracije PM10 nisu prekoračile graničnu vrednost i bile su 17 µg/m3. Prema poslednjim merenjima u 07:00 sati koncentracije PM2.5 bile su ispod granične vrednosti i iznosile su 16 µg/m3. Koncentracije ugljenmonoksida CO, nisu prekoračile dnevnu graničnu vrednost (5 mg/m3).

U nedelju, 25. decembra, na deonici pruge od Pirota do sela Staničenja, kod mesta Sopotski han, došlo je do iskliznuća vagona teretnog voza koji je prevozio amonijak.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama