Zašto je važna obuka za korišćenje pesticida?

Zašto je važna obuka za korišćenje pesticida?

Novi Zakon o sredstvima za zaštitu bilja predviđa da tretman pesticidima mogu da vrše samo ljudi koji su za to prošli obuku, podseća Savez pčelarskih organizacija Srbije (SPOS). Cilj tog zakona je da se kontroliše upotreba pesticida.

Svi koji koriste te hemijske preparate, dužni su da svoje susede o tome obaveste 24 sata pre njihode upotrebe u svojim zasadima.

Кorona je, kako se podseća, odložila početak obuke za korišćenje pesticida, ali od ove godine, zakon mora da se u potpunosti primeni.

Kako je prenela Radio-televizija Srbije, obuka za korišćenje pesticida mogla bi da krene na jesen.

“Poljoprivrednici su dužni da obaveste vlasnika parcela koje se graniče sa parcelom koju nameravaju da tretiraju sredstvima za zaštitu bilja, bez obzira da li su njihovi susedi pčelari”, poručuju iz SPOS-a.

Taj zakon kako se ocenjuje, donosi neke novine koje je SPOS odavno tražio, a to je pre svega kontrola prodaje pesticida, jer danas može da se ode u poljoprivrednu apoteku i kupi pet tona pesticida, a da kupca niko i ne pita šta će mu i gde će ih i kako upotrebiti.

“Poljoprivrednik će morati da prođe obuku za bezbednu primenu, rukovanje, skladištenje, transport i odlaganje sredstava za zaštitu bilja i moći će da kupi samo onoliko sredstava koliko mu je potrebno, tačno će se znati ko je i koliko sredstava za zaštitu bilja kupio, a moraće da vodi evidenciju o njihovoj primeni”, dodaje se u saopštenju SPOS-a.

Novi Zakon kako se naglašava propisuje da se pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje koristi sredstva za zaštitu bilja u okviru svojih profesionalnih aktivnosti, kao i u slučaju stavljanja svojih poljoprivrednih proizvoda na tržište, smatra takozvanim profesionalnim korisnikom.

“Profesionalni korisnik dužan je i da redovno vrši podešavanje i tehničku proveru uređaja za primenu, kao i koristi uređaje za primenu koji su periodično pregledani u skladu sa ovim zakonom” dodaju predstavnici pčelara.

Sredstvo za zaštitu bilja namenjeno profesionalnom korisniku može da kupuje i primenjuje fizičko lice koje ima sertifikat profesionalnog korisnika, kao i pravno lice, odnosno preduzetnik, koji ima zaposlenog profesionalnog korisnika.

Sertifikat profesionalnog korisnika kako se objašanjava, izdaje nadležno ministarstvo i on će biti uslov da profesionalni korisnici mogu samo uz njega da kupuju sredstva za zaštitu bilja u poljoprivrednim apotekama.

“Sva lica koja koriste sredstva za zaštitu bilja u okviru svojih profesionalnih aktivnosti i lica koja svoje poljoprivredne proizvode stavljaju na tržište smatraju se profesionalnim korisnicima i dužni su da primenu pesticida sprovode tako da ničim ne ugroze život i zdravlje ljudi i životinja”, objašnjavaju u SPOS-u.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama