Vlada ograničila cenu peleta i privremeno zabranila izvoz

pelet
pelet

Foto: pixabay/mrdidg

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Uredbu o ograničenju visine cene peleta kojom maksimalna maloprodajna cena peleta ne sme prelaziti 38.000 dinara po toni u svim pakovanjima. Na današnjoj sednici je doneta odluka i o privremenoj zabrani izvoza peleta i određenih drvnih sortimenata.

Ove mere su donete na inicijativu Ministarstva rudarstva i energetike, a u saradnji sa Ministarstvom trgovine, Ministarstvom poljoprivrede, skladištarima, peletarima, kao i Upravom za šume, JP „Srbijašume“, a u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu koja može ugroziti energetsku bezbednost Srbije, saopštila je danas Vlada Srbije.

Uredbom o ograničenju visine cene peleta, a koja će biti na snazi 90 dana od dana stupanja na snagu, predviđeno je da maksimalna maloprodajna cena peleta ne sme prelaziti 38.000 dinara po toni u svim pakovanjima.

Sprovođenje nadzora nad primenom uredbe na terenu i kontrolisanje maloprodajne cene peleta, vršiće inspekcijski organi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija”, navodi se u saopštenju.

Na današnjoj sednici je doneta i Odluka o privremenoj zabrani izvoza peleta i određenih drvnih sortimenata za potrebe proizvodnje čvrstih goriva na bazi biomase na domaćem tržištu.

Ona je doneta sa ciljem sprečavanja kritične nestašice ovih proizvoda nastale usled povećanog izvoza i potrebe stanovništva za snabdevanjem prouzrokovanim krizom na svetskom tržištu energenata, i trajaće do 1. novembra ove godine, ističu u Nemanjinoj 11.

“Odlukom je omogućeno da se izvoz trupaca može vršiti uz posebne dozvole koje će se podnositi na mesečnom nivou Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a o kojima će odlučivati komisija sačinjena od predstavnika ministarstava poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, trgovine i Privredne komore Srbije”, navodi se u saopštenju.

Dozvole dostavljene do 15. u mesecu za tekući mesec za ukupnu količinu drvnih sortimenata planiranih za izvoz, izdavaće se na period od dva meseca.

Snabdevanje tržišta drvnim sortimentima i kontrolu cena ogreva i peleta kontrolisaće Radna grupa za praćenje proizvodnje i prodaje drvnih sortimenata od strane javnih preduzeća za gazdovanje šumama u državnoj svojini, koja je danas formirana na sednici.

Članovi vlade dali su saglasnost na odluku o usvajanju cenovnika osnovnih proizvoda šumarstva – drvnih sortimenata javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume“, kojim se odobrava povećanje od 15 odsto, a u interesu zaštite imovine, odnosno šuma u državnoj svojini Republike Srbije i njihovog ekonomski opravdanog korišćenja.

Na današnjoj sednici doneta je izmenjena odluka o privremenoj zabrani izvoza Evro dizela EN 590 kojom se zabrana produžava za još sedam dana.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje