Usvojena Uredba o učešću javnosti u izradi planova i programa u oblasti životne sredine

Jesen drvo
jesen_par_drvo

Vlada Srbije donela je 2. decembra Uredbu o učešću javnosti u izradi određenih planova i programa u oblasti zaštite životne sredine.

Ovom Uredbom propisuje se postupak učešća javnosti u postupku donošenja odluka o izradi, izmeni,  dopuni, pregledu i usvajanju planova kvaliteta vazduha, regionalnih i lokalnih planova upravljanja otpadom, odnosno planova upravljanja opasnim otpadom, nacionalnog plana za upravljanje otpadom, programa prevencije stvaranja otpada, akcionih planova zaštite od buke u životnoj sredini i plana zaštite voda od zagađivanja.

Organ nadležan za izradu plana ili programa se stara o tome da javnosti budu pružene blagovremene informacije o mogućnosti da učestvuje u izradi, izmeni, dopuni, pregledu ili usvajanju plana ili programa od dana donošenja odluke o izradi, izmeni ili dopuni plana ili programa do dana njegovog usvajanja.

Predviđeno je da se javnost obaveštava putem veb sajta organa nadležnog za izradu dokumenta, kao i u službenom listu jedinice lokalne samouprave i u najmanje jednim dnevnim novinama koje izlaze na području na koji se plan odnosno program odnosi. Nadležnom organu je na raspolaganju mogućnost da javnost obavesti u pisanoj formi i putem elektonskih medija.

Javni uvid minimum 30 dana

Javni poziv kojim se obaveštava javnost o javnom uvidu, javnoj prezentaciji o javnoj raspravi o nacrtu plana ili programa obavezno objavljuje na oglasnoj tabli u sedištu i na veb prezentaciji organa nadležnog za izradu dokumenta.

Javni uvid traje najmanje 30 dana, počev od dana objavljivanja javnog poziva.

Obavezna jedna javna rasprava

Organ nadležan za izradu plana ili programa dužan je da organizuje najmanje jednu javnu prezentaciju i  javnu raspravu o nacrtu plana ili programa, u sedištu jedinica lokalne samouprave, na području koje će biti zahvaćeno uticajem plana ili programa, odnosno na republičkom ili pokrajinskom nivou u zavisnosti od nadležnosti.

Javna prezentacija i javna rasprava održavaju se najranije 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Tokom javne rasprave nadležni organ za izradu plana ili programa vodi zapisnik koji sadrži podatke o svim učesnicima javne prezentacije i javne rasprave i komentarima koji su izjavljeni  tokom javne rasprave.

Izveštaj o javnom uvidu

Organ nadležan za izradu plana ili programa izrađuje izveštaj o održanom javnom uvidu, najkasnije 15  dana od dana završetka javnog uvida.

Izveštaj o održanom javnom uvidu sadrži sve komentare i primedbe primljene tokom javnog uvida, uz obrazloženje prihvaćenih i odbijenih komentara i primedbi.

Definisan je i dalji protokol i vremenski period za usvajanje programa i planova. Celu Uredbu možete videti na LINKU.

I sve ostale propise iz oblasti životne sredine možete pronaći u SRDINOJ rubrici Eko pravo.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje

baner_gdereciklirati_300

Najnoviji tekstovi

Hvala vam na poverenju. Uspešno ste se prijavili na listu za prijem email biltena.
Došlo je do greške. Molimo vas pokušajte ponovo. Ako se problem nastavi, molimo da nas kontaktirate slanjem email poruke.
baner_ekopravo_300
baner_ekoadresar_300