Usvojen Zakon o biocidnim proizvodima i Zakon o sprečavanju i kontroli zagađivanja

Prolece pcela
prolece_pcela_priroda

Novi Zakon o biocidnim proizvodima, koji je danas usvojen u Narodnoj skupštini, doprineće boljoj zaštiti zdravlja ljudi, životinja i životne sredine i osiguraće da na tržištu budu dostupni samo biocidni proizvodi koji nemaju štetne efekte i čije je korišćenje bezbedno – izjavila je ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović.

Vujović je navela da se novim zakonskim rešenjem postiže maksimalno moguća usklađenost sa propisima EU, odnosno sa Uredbom o biocidnim proizvodima, kao i da se uvode nova pravila i procedure za dostupnost na tržištu i korišćenje biocidnih proizvoda i tretiranih proizvoda, navedeno je u saopštenju Ministarstva.

– Novi Zakon se zasniva na načelu predostrožnosti kojim se obezbeđuje visok nivo zaštite zdravlja i životne sredine, a naročito zaštite osetljivih grupa, čime se stvaraju uslovi da se poboljša trgovina biocidnim i tretiranim proizvodima sa EU i drugim zemljama. Njegovo usvajanje potvrđuje spremnost Republike Srbije da politiku upravljanja hemikalijama, uključujući biocidne proizvode, uskladi sa politikom EU u oblasti hemikalija i životne sredine, što je još jedan doprinos za napredak u pregovorima o pristupanju EU – rekla je Vujović.

Govoreći o Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, čije su izmene takođe usvojili narodni poslanici, Vujović je navela da su promene u zakonu samo terminološke, a ne i suštinske, i da je cilj produženje roka nadležnom organu za rešavanje po podnetim zahtevima za izdavanje integrisane dozvole, kao i usaglašavanje sa Zakonom o zaštiti životne sredine.

– Izmenama zakona dat je novi rok, 31. decembar 2024. godine, za izdavanje integrisanih dozvola za postojeća postrojenja i aktivnosti, s obzirom da je po starom zakonu taj rok istekao 2020. godine – rekla je Vujović.

Ministarka je ukazala da je oblast integrisanih dozvola jedan od najvažnijih i najkompleksnijih segmenata zaštite životne sredine, naglasivši da je Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine donet još 2004. godine, ali nijedna dozvola nije izdata do 2011. godine.

– Od ukupno 46 izdatih integrisanih dozvola od strane republičkih, pokrajinskih i lokalnih organa, 39 je izdato u periodu od 2014. godine do danas, a za pet dozvola iz 2011. i 2012. godine urađena je revizija. Produženje roka je potrebno da bi operateri imali dovoljno vremena da pribave dokumentaciju za kompletno podnošenje zahteva. Takođe, tokom sledeće godine će biti ažurirana i lista postrojenja koja su u obavezi da ishoduju integrisane dozvole – navela je Vujović.

Udruženja su ranije ukazivala da je predlog izmena Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine bez javne rasprave upućen Skupštini Srbije na usvajanje i da ovim Zakonom veliki zagađivači neće biti kažnjavani još tri godine.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje