Učestvujte u izveštaju Evropske asocijacije za dekontaminaciju

Učestvujte u izveštaju Evropske asocijacije za dekontaminaciju

Evropska asocijacija za dekontaminaciju (EDA) pripremila je online anketu na deset jezika kako bi prikupila podatke za Industrijski izveštaj. Cilj ove inicijative je da se dobiju direktne povratne informacije od kompanija i stručnjaka iz delatnosti, da bi se bolje shvatili trendovi na tržištu i dobile prognoze.

Anketa je otvorena od 15. marta do 30. aprila 2022. Anketu je na sajtu objavila Srpska asocijacija za rušenje, dekontaminaciju i reciklažu.

Ova anketa ima različita pitanja u zavisnosti od aktivnosti kompanija u vezi sa poslovima rušenja. Potreban je samo jedan upitnik po kompaniji.

U skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i propisima o usklađenosti, ova anketa je potpuno anonimna, niko neće moći da zna ko je šta odgovorio.

Očekivani datum izdavanja Industrijskog izveštaja Evropske asocijacije za rušenje je jun 2022.

Kao nagradu za saradnju, po završetku ankete, EDA će kompanijama dati besplatan pristup kompletnom izveštaju na internetu, sa svim sakupljenim podacima.

Anketa za DOBAVLJAČE

Anketa za IZVOĐAČE

 

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama