U septembru radna grupa za nacrt Strategije za primenu Arhuske konvencije

Krosnja suma
nebo_krosnje_ suma_drvece

Ministarstvo zaštite životne sredine je najavilo početak izrade nacrta Strategije za primenu Konvencije o dostupnosti informacija, učešća javnosti u donošenju odluka i prava na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija).

Planirano je da nacrt Strategije bude izrađen do kraja 2022. godine.

Tokom procesa izrade Strategije, kao dokumenta javne politike za oblast dostupnosti informacija, učešća javnosti u donošenju odluka i prava na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine, biće sprovedene konsultacije sa zainteresovanim stranama i ciljnim grupama.

– Radna grupa će biti sastavljena u septembru, činiće je predstavnici svih nadležnih ministarstava, nadležni organi na pokrajinskom i lokalnom nivou, predstavnici nevladinih organizacija, i dr. – rekli su u Ministarstvu za portal SRDA.

U Ministarstvu napominju da će Strategija biti usvojena krajem 2022. godine ili najkasnje početkom 2023. godine.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje