Prva faza izgradnje marine u Velikom Gradištu

Patke jezero
Prva faza izgradnje marine u Velikom Gradištu

Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić saopštila je da je resorno Ministarstvo za turizam zajedno sa Agencijom za upravljanje lukama, opštinom Veliko Gradište i JVP “Srbijavode”, potpisalo Sporazum o realizaciji 1. faze projekta izgradnje marine u Velikom Gradištu, koji je rezultat prethodno potpisanog Memoranduma o razumevanju u oblasti nautičkog turizma u unutrašnjim plovnim putevima, između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i Agencije za upravljanje lukama.

– Sporazum koji je danas potpisan omogućiće početak rada na procesu izgradnje marina i međunarodnih putničkih pristaništa i time značajno doprineti unapređenju održivog i planskog razvoja nautičkog turizma u ovom delu Srbije, kao i razvoju turističko-rekreativnog kompleksa na Srebrnom jezeru, gde se iz godine u godinu beleži sve veći rast broja turista i noćenja. Trenutno postoji pristan za čamce bez pratećih sadržaja, ali Dunavom prolazi sve više luksuznih plovila i ti turisti takođe imaju želju da svrate na Srebrno jezero. Dunav ovde predstavlja i granicu s Rumunijom odakle dolazi sve veći broj turista – rekla je Matić.

Ona je dodala da za opštinu Veliko Gradište, izgradnja marine znači izuzetan rast turističkog potencijala i samim tim i veću posećenost ove opštine, kao i da je sigurna da će se na ovaj način dugoročno približiti domaćim i stranim turistima sve prirodne lepote naše zemlje.

Direktor Agencije za upravljanje lukama Vuk Perović rekao je da marine predstavljaju važan segment nautičkog turizma i da je u prethodnom periodu ova oblast normirana, proglašena su prva lučka područja, dok je Agencija izradila Studiju razvoja mikrolokacija mreže marina na Dunavu i Savi.

– Studija pruža mogućnost za nove investicije i projekte izgradnje marina, čime će se pospešiti nautički turizam u Srbiji. Predviđena su dalja značajna ulaganja u marinu u Velikom Gradištu, što će doprineti povećanju prihoda ove lokalne samouprave i privlačenju ljubitelja nautike na istok naše zemlje. Intenzivno ćemo raditi na tome da naše buduće marine budu deo nautičkih karata Evrope – istakao je Perović dodavši da je Veliko Gradište prepoznato kao perspektivna lokacija za razvoj marine i međunarodnog putničkog pristaništa zbog blizine turističkih i sportskih sadržaja, pre svega Srebrnog jezera.

Prema njegovim rečima, Agencija je tokom 2021. godine uložila sredstva u izgradnju međunarodnog putničkog pristaništa kod Ramske tvrđave.

– Izgradnja i otvaranje marina i novih međunarodnih putničkih pristaništa podići će vidljivost nautičkih potencijala naše zemlje. Želimo da u potpunosti iskoristimo brojne mogućnosti Dunava za dalje poboljšanje međunarodnog i domaćeg rečnog putničkog saobraćaja – zaključio je Perović.

Direktor JVP “Srbijavod” istakao je da će zahvaljujući ovom veoma značajnom infrastrukturnom projektu opština Veliko Gradište dobiti marinu i na taj način se uvrstiti među atraktivne destinacije za nautičare, kao i da će se povećati vidljivost nautičkih potencijala Srbije i inostranim turistima približiti kulturno-istorijske znamenitosti i prirodna bogatstva naše zemlje.

– JVP “Srbijavode” će u skladu sa svojom delatnošću učestvovati u pripremi potrebne tehničke i druge dokumentacije, vršiti poslove investitora i stručnog nadzora u toku izvođenja radova kako bi se ovaj Projekat uspešno realizovao – istakao je Puzović.

Predsednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić istakao je da će se izgradnjom marine turistička ponuda Srebrnog jezera dodatno unaprediti, a prednosti koje Dunav donosi potpuno iskoristiti, te da se može očekivati rast broja gostiju koji posećuju ovu destinaciju.

Marina će se nalaziti na Dunavu, u neposrednoj blizini Srebrnog jezera. U sklopu marine planirani su i objekti kao što su uprava, klub, prostor za smeštaj plovila, smeštajni kapaciteti, komercijalni i drugi sadržaji.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama