Predlog programa upravljanja muljem 2023-2032. na javnoj raspravi do 6. februara

preciscavanje otpadnih voda
Predlog programa upravljanja muljem 2023-2032. na javnoj raspravi do 6. februara

Foto: pixabay

Predlog programa upravljanja muljem u Republici Srbiji za period 2023-2032. godine je na javnoj raspravi od 16. januara do 6. februara 2023. godine, objavilo je Ministarstvo zaštite životne sredine.

Dokument u PDF formatu možete preuzeti na linku Predlog programa upravljanja muljem u Republici Srbiji za period 2023-2032. godine.

Mulj je krajnji nusproizvod prečišćavanja komunalnih otpadnih voda koji nastaje iz različitih izvora u procesu prečišćavanja otpadnih voda, u zavisnosti od zahtevane efikasnosti prečišćavanja i usvojene tehnologije procesa prečišćavanja otpadnih voda.

Srbija nema uspostavljen sistem upravljanja muljem niti je do sada imala plan za uspostavljanje tog sistema. Pojedinačna postrojenja odlažu mulj, u skladu sa svojim lokalnim fizičkim i finansijskim uslovima i postojeća praksa se svodi na odlaganje na opštinske deponije ili u okviru prostora samih postrojenja, uz neadekvatne mere zaštite životne sredine.

Usled potrebe dugoročnog rešavanja pitanja upravljanja muljem u Srbiji, Ministarstvo zaštite životne sredine je pokrenulo inicijativu za izradu posebnog programa za upravljanje muljem, imajući u vidu posebne karateristike ovog pitanja u odnosu na pitanja upravljanja drugim vrstama otpada koji u su obuhvaćeni Programom upravljanja otpadom, kao i da je upravljanje muljem obuhvaćeno posebnim direktivama EU.

U okviru pregovora za pristupanje EU, Srbija je kroz Poglavlje 27 započela proces uspostavljanja sistema upravljanja muljem i njegovo prilagođavanje ciljevima i pravnim tekovinama EU.

Primedbe, predlozi i sugestije na dokument dostavljaju se pisanim putem Ministarstvu zaštite životne sredine, Beograd, ul. Omladinskih brigada 1, ili elektronskim putem na e-mail adresu sekretarijat@eko.gov.rs sa naznakom: „Javna rasprava – Predlog programa upravljanja muljem u Republici Srbiji za period 2023-2032. godine”, do 6. februara 2023. godine.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama