Pešačko-biciklistički most povezaće Novi Beograd i Adu Ciganliju – Mesto za novi ili Stari savski most? (FOTO)

pesacko biciklisticki most nbg ada ciganlija
Pešačko-biciklistički most povezaće Novi Beograd i Adu Ciganliju – Mesto za novi ili Stari savski most? (FOTO)

Foto: PrtSc Plan detaljne regulacije

Grad Beograd planira izgradnju pešačko-biciklističkog mosta koji će povezati Novi Beograd i Adu Ciganliju. Kao jedno od rešenja razmatra se da ovde bude prenet Stari savski most čije rušenje se pominje ovih dana.

Naime, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Beograda objavio je nacrt Plana detaljne regulacije za izgradnju pešačкo-biciкlističкe veze između Ulice Omladinsкih brigada i Ade Ciganlije, sa mostom preкo reкe Save.

pesacko biciklisticki most nbg ada ciganlija

Foto: PrtSc Plan detaljne regulacije

Izradi Plana prethodila je ideja Grada da se Stari savski most izmesti na novu lokaciju, i izgradi novi most preko reke Save na mestu Starog savskog mosta. Saobraćajni Institut CIP izradio je „Bazičnu analizu mogućih lokacija za izmeštanje Starog savskog mosta“.

Zaključak analize je da je premeštanje postojećeg Starog savskog mosta na lokaciju Ada Ciganlija-Novi Beograd sa tehničke strane izvodljivo, ali da teba uzeti u obzir ekonomsku isplativost i vizuelni efekat takvog premeštanja. Zatim, da je tehnički ispravnije razmotriti izgradnju potpuno novog pešačko-biciklističkog mosta, izvedenog kao elegantna, laka i optimalna konstrukcija.

Pešačko-biciklistički most planira se u cilju povezivanja Novog Beograda i Ade Ciganlije i stvaranja infrastrukture za aktivnu mobilnost, čime se otvara mogućnost za veći udeo biciklističkog saobraćaja u ukupnom obimu kretanja u gradu.

Planiranjem mostovske konstrukcije koja povezuje Novi Beograd i Adu Ciganliju, formira se kontinualni koridor biciklističke mreže Zemun-Novi Beograd-Ada Ciganlija -Dorćol (ekstenzija Eurovelo 6 evropske rute kroz Beograd).

Planirani most predviđen je isključivo za pešačko-biciklistički saobraćaj, i predstavlja vezu postojećih i planiranih pešačkih i biciklističkih staza na novobeogradskoj strani sa Adom Ciganlijom. Planirana je dvosmerna biciklističko-pešačka staza duž cele mostovske konstrukcije. Kolski saobraćaj je zabranjen, osim za vozila sa posebnim režimom korišćenja (hitna, pomoć, vatrogasna služba, održavanje).

U dokumentaciji Plana priložene su dve varijante izgleda mosta (sa lukovima i sa ogradom).

pesacko biciklisticki most novi beograd ada ciganlija

Foto: PrtSc Plan detaljne regulacije/ 1. varijanta mosta

Varijante predstavljaju moguća rešenja, konačno rešenje definisaće se kroz izradu tehničke dokumentacije, a posebno prema uslovima Zavoda za zaštitu prirode u odnosu na stanište i koridor zaštićene vrste ptica „mali vranac“.

pesacko-biciklisticki most novi beograd ada ciganlija varijanta 2

Foto: PrtSc Plan detaljne regulacije/ 2. varijanta mosta

Javni uvid u nacrt tog plana sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu traje do 21. decembra. Do tada zainteresovana fizička i pravna lica mogu da u pisanom obliku podnesu primedbe na planirana rešenja.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama