Koliko je zagađen vazduh u Subotici – postavljeno 20 merača

nebo
nebo_2

Radi zaštite životne sredine i boljeg zdravlja svojih zaposlenih, ali i svih građana, Organizacija “IT Subotica 2030” obezbedila je i stavila u upotrebu na lokacijama u Subotici i na Paliću 20 merača kvaliteta vazduha.

Posredstvom aplikacije “Xeco” građani trenutno mogu da ostvare uvid u očitane podatke i izbegnu izlazak napolje u vreme i na mesto gde je vazduh najzagađeniji.

Stanica kod Nove opštine do sada je bila jedina koja meri kakav je kvalitet vazduha u Subotici. Postavljena je u centru grada jer se pokazalo da je upravo tu i najveće zagađenje, kako od izduvnih gasova iz automobila koji prolaze najfrekventnijom raskrsnicom, tako i zbog produkata sagorevanja drveta i uglja iz oko 20.000 dimnjaka tokom zimske grejne sezone.

– Analizirajući suspendovane čestice u vazduhu i odnos pm 10 i pm 2,5 mi smo došli do zaključka da je, ubedljivo, u zimskom periodu grejanje objekata glavni izvor zagađenja, s obzirom da mi nemamo prekoračenja graničnih vrednosti tokom letnjih meseci. Naravno, ne može se isključiti saobraćaj i ostali izvori zagađenja – kaže Žika Reh, šef Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Subotice.

Organizacija “IT Subotica 2030” obezbedila je i stavila u upotrebu 20 merača koji očitavaju kvalitet vazduha na lokacijama u Subotici i na Paliću.

Subotica do sada nije imala takozvane „građanske merače“ koji podatke o zagađenju vazduha pokazuju trenutno, a ovo je prvi primer u Srbiji gde se privatni sektor jednog grada organizovao i postavio takve uređaje.

– Kada znamo podatke, onda znamo i konkretnije šta može da se radi na temu sprečavanja zagađenja ubuduće i šta može u tom pogledu da uradi i grad koji je za to najsposobniji. Naravno, naša organizacija spremna je da pomogne u pogledu uvođenja tehnoloških inovacija, ali smatramo da je naša pomoć gradu, pre svega, u edukaciji građana i informisanju kako da se ovaj problem reši – kaže Petar Stakić, izvršni direktor Organizacije “IT Subotica 2023”.

Dejan Lekić, član stručnog saveta Nacionalne ekološke asocijacije, pomogao je u izboru „građanskih“ merača koji su postavljeni u Subotici i na Paliću zahvaljujući organizaciji “IT Subotica 2030”, a uvid u rezultate njihovih očitavanja svi mogu da ostvare u svakom trenutku zahvaljujući aplikaciji “Xeco” čiji je on kreator.

– U realnom vremenu građani mogu da pogledaju na aplikaciji šta se događa oko njih i da potvrde ono što, vrlo često, imaju prilike da osete svojim čulima. To je ono što omogućava ova tehnologija gde vi u realnom vremenu, praktično, imate merenja i ocenu tih merenja uz pomoć informacionih tehnologija – objašnjava Dejan Lekić, član Stručnog saveta Nacionalne ekološke asocijacije i kreator aplikacije .

Merenja pokazuju da je vazduh najzdraviji pored jezera Palić, a najzagađeniji u centru Subotice zbog izduvnih gasova vozila i produkata sagorevanja čvrstog ogreva iz dimnjaka tokom zime.

Merenje i trenutni uvid posredstvom aplikacije u podatke o kvalitetu vazduha omogućiće Subotičanima da, kad god je to moguće, izbegnu boravak napolju u delovima grada u kojima je, u tom trenutku, vazduh najzagađeniji i tako doprinesu očuvanju svog zdravlja.

Izvor: rtv.rs

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje