Javna rasprava o izmeni Zakona o zaštiti životne sredine do 21. decembra

Pogled priroda planine
pogled_priroda_planine

Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je da je pripremilo Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine.

Ministarstvo je pozvalo zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine i da daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Javna rasprava sprovodi se od 2. do 21. decembra 2021. godine.

Dokumenta Ministarstva o izmeni Zakona:

Tekst aktuelnog Zakona o zaštiti životne sredine možete pronaći na našem portalu u rubrici Eko pravo.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu zaštite životne sredine na OBRAZAC ZA PRIMEDBE ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: upravljanje@ekologija.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, sa naznakom: “Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine”.

Osim pisanim putem, prema programu javne rasprave, svi zainteresovani će imati priliku da postave pitanja i daju komentare na video konferenciji koju će Ministarstvo organizovati do 21. decembra.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje