Ekološka udruženja pokreću inicijativu za ustavnu ocenu odluke o projektu “Jadar”

livada_zelena
Ekološka udruženja pokreću inicijativu za ustavnu ocenu odluke o projektu “Jadar”

Ekološka udruženja, Koalicija za održivo rudarstvo u Srbiji i Zaštitimo Jadar i Rađevinu saopštila su danas da će pokrenuti inicijativu za ocenu ustavnosti odluke Grada Loznice da u Prostorni plan unese projekat “Jadar”, kompanije Rio Tinto, o eksploataciji jadarita.

Taj Prostorni plan nije, kako je navedeno, urađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, odnosno Pravilnikom o postupku izrade prostornih planova i na težak je način prekršio pozitivnu regulativu Srbije i kada je reč o obavezi izrade Strateške procene uticaja na životnu sredinu, prenosi Beta.

– Ovakva, naizgled formalna nepravilnost odražava jasnu nameru Vlade Srbije da svim sredstvima uz svesno i namerno kršenje Ustava RS i pozitivnih regulativa omogući protivzakonito i protivustavno otvaranje ovog destruktivnog i po život i budućnost Srbije smrtonosnog projekta – navodi se u saopštenju.

Podseća se da su ta dva udruženja 3. marta ove godine podnela zahtev za ocenu ustavnosti tog projekta u delu koji se odnosi na omogućavanje proglašenja javnog interesa za privatne rudarske projekte, što omogućava “protivustavni Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima“.

Sada je, kako je navedeno, potpuno jasno da je ta ustavna inicijativa koja se odnosila na protivustavnost mogućnosti proglašenja javnog interesa i eksproprijacije za privatne rudarske i druge projekte „prorekla situaciju u kojoj se danas nalazimo kada Parlament RS na protivustavan i nedemokratski način hoće da usvoji novi zakon o eksproprijaciji koji će pravno nasilje kakvo se vrši za račun Rio Tinta proširiti i na sve druge privatne rudarske kompanije i druge vrste delatnosti“.

Ističe se da ta udruženja zahtevaju od Vlade RS da povuče iz procedure Zakon o eksproprijaciji i da onemogući proglašavanje javnog interesa za privatne, a posebno rudarske projekte.

Dodaje se da se traži i da se van snage stavi Prostorni plan Grada Loznice i Plan posebne namene za projekat “Jadar”, kao i da Ustavni sud razmotri protivustavnost Zakona o rudarstvu u delu koji omogućava proglašenje javnog interesa za privatne rudarske projekte i da ovakva proglašenja javnog interesa stavi van snage.

Udruženja su navela da su više puta tražila da kompanija “Rio Tinto” i Vlada RS stave na javni uvid svu dokumentaciju i tehničke podatke koji se tiču projekta “Jadar”, ali da oni to nisu omogućili “čime su konstantno kršena prava građana Srbije na učešće u donošenju odluka, vezana za projekte koji mogu imati uticaja na životnu sredinu”.

– Zahvaljujuću savesnim pojedincima iz kompanije, došli smo u posed potpune dokumentacije kako o rudniku, tako i o postrojenju za ekstrakciju i preradu litijuma, što ne samo da je potvrdilo naše sumnje nego nam i dokazalo da se ovaj projekat pod hitno mora trajno ukinuti – navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se “iz dokumenata jasno vidi da sama kompanija ni nakon 20 godina nije uspela da projekat privede kraju niti da reši brojne probleme”.

Iako se u Prostornom planu područja posebne namene za projekat “Jadar”, kako je navedeno u saopštenju, ne spominje životni vek rudnika, mada je direktorka “Rio Sava Exploration”, Vesna Prodanović u svojim javnim nastupima navodila životni vek od 60 godina, iz dokumenata se jasno vidi da je planirani životni vek rudnika 97 godina.

– Problem u kome se nalazimo sa projektom “Jadar” kao i ostalim planiranim istraživanjima litijuma u zemlji jeste direktan produkt lažne “zelene” agende EU koja na taj način promoviše destruktivne projekte, a sve pod izgovorom “zelene” tranzicije – navedeno je u saopštenju ta dva udruženja.

 

 

 

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama