Eko znak imaju 2 firme – Oživljavanje nacionalne oznake značajno za proizvođače i potrošače

zeleno
zeleno

Foto: Pixabay/ geralt

Eko znak na proizvodu može da motiviše potrošača da ga kupi, a rast potrošnje podstiče kompanije na razvoj održivih proizvoda.

Eko znak je dobrovoljna oznaka koja promoviše doprinos kvalitetu životne sredine.

U Srbiji aktivan Eko znak imaju dve kompanije za nekoliko linija proizvoda. Taj broj govori da država nije radila na promociji nacionalne oznake, kao ni na dodatnoj vrednosti za kompanije koje su ispunile kriterijume za dobijanje Eko znaka.

Prvi Eko znak u Srbiji je 2010. godine dobila kompanija “Potisje” Kanjiža, koja je do sada redovno obnavljala znak. Obnovu licence je potrebno uraditi na svake tri godine.

wienerberger

Proizvodi Wienerberger/ Foto: wienerberger.rs

– Dug je put da se dobije Eko znak jer ima mnoštvo kriterijuma. Eko znak je jeste dokaz kvaliteta proizvoda ali i da je firma odgovorna po pitanju proizvodnje u skladu sa očuvanjem životne sredine – kaže u razgovoru za portal Srda Darko Mijatović iz “Wienerberger” Kanjiža, kompanije u čijem je vlasništvu nekadašnje “Potisje”.

Aktivan Eko znak poseduje i kompanija “Tarkett” iz Bačke Palanke.

– Eko znak ističemo prilikom prezentacija kompanije i asortimana, klijentima i arhitektama. Svest o značaju ekologije i zaštite životne sredine je na sve višem nivou, zbog čega se i značaj ovog znaka povećavati – navodi za naš portal Ljiljana Grujić iz kompanije “Tarkett”.

Tarkett

Proizvodi Tarkett / Foto: tarkett.rs

Eko znak i cirkularna ekonomija

Ekološki znak je uvršćen u Zakon o zaštiti životne sredine, a bliže određenje je dobio 2009. godine usvajanjem pravilnika. Sada važi Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku za dobijanje prava na korišćenje ekološkog znaka, elementima, izgledu i načinu upotrebe ekološkog znaka za proizvode i usluge iz 2016.

Pravilnik sadrži konkretne kriterijume za Eko znak Srbije za 26 različitih grupa proizvoda i usluga. Kriterijumi su određeni po ugledu na odgovarajuće kriterijume za EU Eko znak koji su važili kada je Pravilnik pisan. Srbija u obavezi da nakon pridruživanja EU bude u stanju da kompanijama dodeljuje Eko znak EU.

Eko znak

Eko znak Srbije – Prijatelj životne sredine

Eko znak “Prijatelj životne sredine” je ponovo aktuelizovan kad je Ministarstvo zaštite životne sredine u decembru prošle godine na javni uvid stavilo predlog Programa razvoja cirkularne ekonomije za period 2022-2024. Iako je najavljivano da će dokument biti usvojen vrlo brzo, izgleda će sačekati novi saziv Ministarstva.

Eko znakom se podstiče primena cirkularne ekonomije jer je u fokusu eko znaka smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu, produžavanje veka trajanja proizvoda kroz odgovarajući ekomdizajn proizvoda, jednostavna popravka i održavanje, vodeći računa i o smanjivanju ili eliminisanju određenih opasnih materija koje ulaze u sastav proizvoda, navedeno je u dokumentu.

U Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj (NALED) žele da podstaknu revitalizaciju Eko znaka. U ovom udruženju smatraju da iako je proces za dobijanje Eko znaka dobro zamišljen, da se od 2009. do danas “nije pristupilo stalnom informisanju organizacija i šire javnosti, niti je izgrađena mreža eksperata uz razvoj laboratorija u Srbiji sa ciljem ispitivanja svih parametara prema propisanim kriterijumima”.

– Interesovanje za Eko znak je bilo skromno i nije zaživelo. Potrebna je podrška institucija i svih zainteresovanih strana u prevazilaženju problema i prepreka na putu ka dobijanju prava na korišćenje Eko znaka, a pre svega podizanju realne zainteresovanosti privrede za ovaj proces. Međutim, Program razvoja cirkularne ekonomije omogući će nam praktičnu primenu stare poslovice – iz grešaka se najbolje uči. Kroz poseban cilj 4. – Podrška primeni zelenih javnih nabavki i dobrovoljnih instrumenata iz oblasti zaštite životne sredine, radiće se na revitalizaciji Eko znaka. Naime, važan instrument prilikom sprovođenja zelenih javnih nabavki je svakako označavanje u vezi sa životnom sredinom. Eko znak je jedan od dokazanih mehanizama kojim država može da promoviše i pospeši prelazak privrede na model cirkularne ekonomije primenjujući ga vrednovanjem kroz zelene javne nabavke – kaže za portal Srda Slobodan Krstović, direktor za održivi razvoj u NALED-u.

30 godina evropskog Eko znaka “Cvet”

Eko znak EU je 23. marta ove godine napunio 30 godina. Sada ovaj znak ima 83.000 proizvoda dostupnih na tržištu EU.

EU Ecolabel znak na proizvodu je znak i potrošačima da je taj prozvod ispunio postavljene kriterijume i da te kompanije rade u pravcu zdravije životne sredine.

EU Ecolabel

Šta je potrebno uraditi?

Ministarstvo zaštite životne sredine je u predlogu Programa razvoja cirkularne ekonomije navelo da je potrebno uraditi reviziju postojećeg Pravilnik kako bi se postiglo usaglašavanje kriterijuma za nacionalni Eko znak sa važećim kriterijumima za EU Eko znak, kao i da se pokriju dodatne grupe proizvoda i usluga prema prioritetima koji će biti definisani za zelene javne nabavke i njihovoj zastupljenosti na tržištu Srbije.

Objavljivanje revidiranog Pravilnika o Eko znaku predviđeno je za 2023. godinu.

Važni preduslovi za širu primenu Eko znaka su i dobra upoznatost privrede i korisnika, ali i različiti podsticaji na nivou države za uvođenje Eko znaka.

U cilju promocije postojećih dobrovoljnih instrumenata iz oblasti životne sredine i povećanja broja registracija za Eko znak, Programom je predviđena izrada smernica/vodiča za ostvarivanje prava na nacionalni Eko znak za privredu. Osim toga, predviđeno je uspostavljanje posebne internet stranice za dobrovoljne instrumente u okviru sajta Ministarstva zaštite životne sredine, koja bi sadržala odgovarajuće vodiče, brošure i ažurne informacije o proizvodima kojima je dodeljen nacionalni Eko znak i organizovanje stručnih skupova o temi Eko znaka.

I u NALED-u smatraju da je prvo potrebno izmeniti i dopuniti Pravilnik, a potom:

– Neophodno je snažno promovisanje značaja Eko znaka, izrada vodiča, kao i formiranje podsticaja na tržištu za organizacije kojima bi bio ili je već dodeljen Eko znak – navodi Krstović.

Sertifikacija Eko znaka poput znaka Organski proizvod?

U NALED-u navode dva pravca razvoja regulative Eko znaka. Prvi je usklađivanje Pravilnika sa EU Uredbom o Eko znaku.

Drugi način koji predlažu je “nomotehnika po ugledu na oblast organske proizvodnje kojim je definisana oznaka Organski proizvod, čime bi se uspostavio registar organizacija za sertifikovanje što bi doprinelo bržoj i efikasnijoj implementaciji Eko znaka u praksi”.

– Zakonom o organskoj proizvodnji propisano je da za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede može ovlastiti kontrolnu organizaciju koja je registrovana u Registar privrednih subjekata, koja ima akt o akreditaciji izdat od nadležnog akreditacionog tela i koja ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti. S tim u vezi, Pravilnikom se bliže propisuju uslovi koje treba da ispuni kontrolna organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji. Ovaj pravni okvir doveo je do toga u praksi da postoji 5 organizacija za sertfikaciju, s tim da je samo jedna od organizacija izdala više od 120 oznaka “organski” u poslednje 2,5 godine – objašnjava direktor za održivi razvoj u NALED-u.

Veći broj licenci Eko znaka

Naš sagovornik navodi da se značaj povećanja broja firmi koji su nosioci Eko znaka može posmatrati kroz dva međusobno povezana aspekta.

– Prvi aspekt se ogleda u razvoju politike održive proizvodnje i potrošnje, kao jednom od bitnih koraka ka smanjenju negativanog uticaja proizvodnje i potrošnje na okolinu, zdravlje, klimu i prirodna dobra. Drugi aspekt je ekonomski. Nužno je razvijati Eko znak kroz sinhronizaciju nacionalne politike i tržišta sa globalnim potrebama i zahtevima konkurentnosti. Povećavanjem konkurentnosti firmi koje dobiju Eko znak u bitnom će doprineti na dugoročnom nivou povećanju BDP-a, poslovanju domaćih firmi na novim tržištima, smanjenju nezaposlenosti i formiranju novih zelenih radnih mesta – ističe Krstović.

zeleno lisce

Foto: Pixabay/AnnaliseArt

Eko znak i zelene javne nabavke

Eko znak, kao dobrovoljni “zeleni” alat za životnu sredinu, u procesu javnih nabavki može naručiocima da bude kredibilan kriterijum za zelene javne nabavke, smatraju u NALED-u.

– Eko znak kao kriterijum zelenih javnih nabavki je jedan od instrumenata koji može značajno da doprinese ostvarivanju održivog razvoja Republike Srbije kroz efikasnije korišćenje prirodnih resursa, podsticanje inovacija i poslovanja po principima cirkularne ekonomije. Implementacija Eko znaka u narednim godinama i podizanje nivoa svesti u vezi sa Eko znakom je od suštinske važnosti i za potrošače i za naručioce. S tim u vezi, neophodno je efikasno i u skladu sa standardima EU planiranje svih mera radi unifikacije i standardizacije domaćih propisa sa propisima EU kako bi domaće organizacije postale konkurentne na tržištima i van Republike Srbije – navodi Krstović.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje

baner_gdereciklirati_300

Najnoviji tekstovi

Hvala vam na poverenju. Uspešno ste se prijavili na listu za prijem email biltena.
Došlo je do greške. Molimo vas pokušajte ponovo. Ako se problem nastavi, molimo da nas kontaktirate slanjem email poruke.
baner_ekopravo_300
baner_ekoadresar_300