Reciklirani beton prvi put upotrebljen u izgradnji gradskog objekta u Beču

reciklirani beton zgrada Beč
reciklirani beton zgrada Beč

Foto: Kancelarija grada Beča u Beogradu

Reciklažna betonska masa prvi put će u Beču biti primenjena u izgradnji jednog javnog objekta.

Nova zgrada za zaposlene bečke gradske čistoće biće održiva i osim recikliranog betona imaće zelenu fasadu, fotonaponske panele, ekološko snabdevanje toplom vodom i stanicu za električno punjenje, saopštila je Kancelarija grada Beča u Beogradu.

Prilikom rušenja zgrada, svake godine se generiše velika količina građevinskog otpada i betonskih ostataka, koji se delimično recikliraju, ali se velikim delom odlažu i time gube. Kroz odgovarajuću preradu ovih otpadaka, nastaje tzv. reciklirani stenski materijal za proizvodnju reciklažnog betona, koji se potom može ponovo koristiti u novim zgradama.

Mnogi domaći investitori u građevinskom sektoru u Beču još uvek su rezervisani prema reciklažnom betonu, tako da je potražnja niska.

– U skladu sa strategijom cirkularne ekonomije u planu prilagođavanja klimatskim promenama grada Beča, prvi put se u izgradnji javnog objekta koristi reciklirani beton. Želimo da pokažemo šta je izvodljivo – rekao je član gradskog veća zadužen za klimu, Jirgen Černohorski.

Upotrebom ovog građevinskog materijala štede se primarne sirovine. Transportne rute postaju kraće, deponovani materijal i emisije štetnih gasova smanjene. Upotrebom reciklažnog betona u jednoj javnoj zgradi želi se pokazati da je on ravnopravna zamena za konvencionalni beton.

– Dugoročno, želimo da podržimo upotrebu ovog resurno štedljivog građevinskog materijala u budućim tenderima grada. Povećana potražnja za reciklažnim betonom dalje će dovesti do povećanja ponude na tržištu. Optimalno bi bilo da se u budućnosti građevinski otpad i betonski ostaci direktno prerađuju u Beču ili okolini i ponovo koriste u izgradnji građevinskih objekata u Beču – istakao je Černohorski.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje