Svi zagađivači uskoro će se naći u jedinstvenoj digitalnoj bazi

zagadjenost_vazduha
zagadjenost_vazduha

Umesto u papirnoj formi, što je do sada bila praksa, zagađivači u svim gradovima i opštinama u Srbiji ubuduće će lokalnim samoupravama podatke o svom negativnom uticaju na životnu sredinu dostavljati u digitalnom formatu. Na taj način će biti unapređen kvalitet i povećana količina prikupljenih podataka o zagađivanju vazduha, voda, zemljišta i generisanju otpada na lokalnom nivou.

To je omogućeno zahvaljujući digitalizaciji lokalnih registara izvora zagađivanja, čiji su rezultati predstavljeni danas na konferenciji “Digitalizacija zelenih podatak”. Konferenciju je organizovala Agencija za zaštitu životne sredine (SEPA), u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji i Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, saopštio je UNDP.

– Britanska vlada je 2017. postavila sebi za cilj da postane vodeća digitalna ekonomija u svetu, koja je na usluzi svojim građanima. Ovaj projekat je deo naše snažne podrške digitalizaciji, ali i unapređenju životne sredine u Srbiji. Za nas, bez podataka nema održivog razvoja. Podaci stvaraju nove mogućnosti za privredni rast, ali i razvoj društva, od koga će svi građani imati koristi – rekao je Tomas Rajt, šef programskog Fonda za dobru upravu Britanske ambasade.

– Postojanje lokalnih registara izvora zagađivanja, odnosno popisivanje zagađivača na jednom mestu, omogućiće donošenje adekvatnih planova a zatim i mera za poboljšanje kvaliteta životne sredine na celoj teritoriji Republike Srbije. Ovaj projekat će takođe obezbediti da i najširoj javnosti budu dostupni podaci o svim izvorima zagađivanja u Srbiji, u digitalnom, mašinski čitljivom formatu. Agencija za zaštitu životne sredine je prva državna institucija koja je prepoznala značaj otvorenih podataka i svoje podatke o kvalitetu vazduha i alergenom polenu učinila dostupnim još 2018. godine. Širenje informacija o stanju životne sredine je od izuzetne važnosti i to upravo i jeste jedna od osnovnih uloga Agencije, koja se ogleda kroz redovno izveštavanje o svim relevantnim podacima u obliku satnih, dnevnih, nedeljnih, mesečnih i godišnjih izveštaja koje je moguće pročitati, u svakom trenutku, na internet prezentaciji Agencije – kazala je Tamara Perunović Ćulić, pomoćnica direktora Agencije za zaštitu životne sredine.

Zahvaljujući unapređenju postojećeg informacionog sistema, podaci lokalnih samouprava o izvorima zagađivanja biće objedinjeni u okviru Nacionalnog registra izvora zagađivanja, za koji je nadležna SEPA. Do kraja marta sledeće godine, kada je rok za dostavljanje izveštaja za lokalni registar za 2022. godinu, podaci za sve gradove i opštine u Srbije naći će se u ovoj jedinstvenoj bazi. To će omogućiti bolje sagledavanje i jednostavniju analizu podataka, što će lokalnim, ali i nacionalnim institucijama u Srbiji olakšati donošenje adekvatnih mera za smanjenje zagađenja, očuvanje prirodnih resursa i zaštitu životne sredine.

– Zahvaljujući podršci Britanske ambasade, UNDP pomaže institucijama u Srbiji da podatke koje prikupljaju učine dostupnim široj javnosti. Otvaranje podataka o lokalnim izvorima zagađivanja veoma je značajno za naučnu i tehnološku zajednicu, civilni sektor, kao i građane i građanke. Pored bolje informisanosti, to će omogućiti i kreiranje inovativnih usluga i aplikacija koje mogu da unaprede stanje životne sredine u Srbiji – istakla je Irena Cerović, rukovoditeljka tima za dobru upravu, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Digitalizacija lokalnih registara izvora zagađivanja jedna je od aktivnosti u okviru projekta “Otvoreni podaci za održivi razvoj”, koji sprovode Kancelarija za IT i e-Upravu i Program Ujedinjenih nacija za razvoj, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje