Slatine srednjeg Banata se stavljaju pod zaštitu kao područje II kategorije

Slatine srednjeg Banata
Slatine srednjeg Banata

Foto: pzzp.rs

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine oglasio je Javni uvid i javnu raspravu u Nacrt pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti predela izuzetnih odlika “Slatine srednjeg Banata” i studiju zaštite predela izuzetnih odlika “Slatine srednjeg Banata”.

Predeo izuzetnih odlika “Slatine srednjeg Banata”, nalazi se u Republici Srbiji, u AP Vojvodini, u Severnobanatskom i Srednjebanatskom okrugu i prostire se duž Tise i Kikindskog kanala između naselja Iđoš, Sajan, Bočar, Novo Miloševo i Melenci, proglašava se za predeo izuzetnih odlika pod nazivom “Slatine srednjeg Banata” i stavlja pod zaštitu kao područje II kategorije od pokrajinskog, odnosno velikog značaja (u daljem tekstu: PIO “Slatine srednjeg Banata”).

Javni uvid u Nacrt pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti PIO “Slatine srednjeg Banata” i studiju zaštite PIO “Slatine srednjeg Banata” (dokumenti o zaštiti), održaće se u trajanju od 22 dana, u periodu od 25. decembra 2023. do 15. januara 2024. godine.

Dokumenti o zaštiti zajedno sa detaljnim opisom granica i kartografskim prikazom zaštićenog područja PIO “Slatine srednjeg Banata”, koje su na osnovu ovlašćenja iz čl. 41a, 102. i 103. Zakona o zaštiti prirode izradili Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, odnosno Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 9:00 do 14:00 časova u prostorijama:

  • Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija br. 39 (prizemlje),
  • Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, ul. Radnička 20a, Novi Sad,
  • Gradske uprave Zrenjanin, Odeljenje za privredu, Odsek za zaštitu i unapređivanje životne sredine, Zrenjanin, ul. Slobodana Bursaća 4,
  • Gradske uprave Kikinda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, Odsek za zaštitu životne sredine, Kralja Petra I 41, Kikinda,
  • Opštinske uprave Novi Bečej, Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i zaštitu životne sredine (kancelarija br. 12), Žarka Zrenjanina 8, Novi Bečej i
  • Opštinske uprave Čoka, Odeljenje za privredu, poljoprivredu, razvoj, urbanizam, za građevinske poslove, za sprovođenje objedinjene procedure i stambeno komunalne delatnosti, Potiska br. 20, Čoka.

Uvid u dokumente o zaštiti može se ostvariti na zvaničnim internet stranicama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine (www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs), Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (www.pzzp.rs), kao i Grada Zrenjanina (www.zrenjanin.rs), Grada Kikinda (www.kikinda.org.rs), Opštine Novi Bečej (www.novibecej.rs) i Opštine Čoka (www.coka.rs).

Fizička i pravna lica mogu u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 15. januarom 2024. godine, dostaviti primedbe na dokumenta o zaštiti u pisanoj formi, poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom “PIO Slatine srednjeg Banata – Javna rasprava o dokumentima o zaštiti”.

Javna rasprava o dokumentima o zaštiti u okviru koje će se prezentovati Nacrt pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti PIO „Slatine srednjeg Banata” i Studija zaštite PIO „Slatine srednjeg Banata” i razmatrati primedbe dostavljene tokom javnog uvida, odnosno do naznačenog roka za dostavljanje primedbi održaće se u Sali Skupštine grada Zrenjanina (Trg slobode 10, Zrenjanin), u petak, 19. januara 2024. godine, sa početkom u 11:00 časova. Javnu raspravu vodi Komisija koju obrazuje Pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

U javnoj raspravi učestvuju fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja javnog uvida, odnosno do naznačenog roka za dostavljanje primedbi, koji usmeno mogu obrazložiti podnete primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač dokumenata o zaštiti javno iznosi svoj stav.

Izveštaj o izvršenom javnom uvidu i javnoj raspravi biće objavljen na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, nakon sprovedene javne rasprave.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje

baner_gdereciklirati_300

Najnoviji tekstovi

Hvala vam na poverenju. Uspešno ste se prijavili na listu za prijem email biltena.
Došlo je do greške. Molimo vas pokušajte ponovo. Ako se problem nastavi, molimo da nas kontaktirate slanjem email poruke.
baner_ekopravo_300
baner_ekoadresar_300