Postavljene posude za odlaganje baterija i sijalica u opštini Stari grad u Beogradu

reciklaza baterija i sijalica_2
Postavljene posude za odlaganje baterija i sijalica u opštini Stari grad u Beogradu

Foto: starigrad.org.rs

U prostorijama beogradskoj opštini Stari grad zvanično je otpočelo javno sakupljanje potrošenih baterija i sijalica, čime se Beograd zahvaljujući projektu “Povećanje stope reciklaže baterija i sijalica”, priključuje Kragujevcu u prikupljanju ove vrste otpada. Projekat sprovodi NALED, uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ i partnera iz reciklažne industrije, saopštio je NALED.

Osnovni razlozi nerazvijenosti sakupljačke mreže za baterije i sijalice u Srbiji su nepostojanje kontejnera za odlaganje i postrojenja za tretman baterija, nepostojanje sistema odvojenog sakupljanja baterija i sijalica iz domaćinstava, kao i nepostojanje određenih lokacija za sakupljanje ovog otpada.

Radoslav Marjanović, predsednik Gradske opštine Stari grad istakao je da su dosadašnje aktivnosti opštine Stari grad usmerene ka unapređenju kvaliteta životne sredine.

– Opština Stari grad godinama podržava akcije čiji je cilj podizanje svesti o pravilnoj reciklaži, i učesnici smo brojnih projekata iz oblasti ekologije. Nastavićemo da negujemo pozitivne prakse, zbog čega smo i odlučili da budemo deo ovog društveno-odgovornog projekta. Posude za odlaganje baterija i sijalica postavljene su u prostorijama naše opštine (Uslužni centar, Makedonska 42 – ulaz iz Nušićeve), a građani i zaposleni će imati priliku da svojim primerom utiču na okolinu – izjavio je Marjanović.

Slobodan Krstović, direktor za održivi razvoj u NALED-u, naglasio je važnost unapređenja sistema sakupljanja otpadnih baterija i sijalica u Srbiji.

– U decembru smo u okviru projekta u javnim ustanovama Kragujevca postavili posude za odlaganje baterija i sijalica koje je izazvalo veliki odziv građana, i dalo pozitivne rezultate, pa smo podstaknuti ovim iskustvom odlučili da zajedno sa Opštinom Stari grad nastavimo da kontinuirano radimo na poboljšanju ekološke svesti govoreći o važnosti reciklaže ove vrste otrovnog otpada – istakao je Krstović, dodajući da do kraja meseca kreće prikupljanje baterija i sijalica na pojedinim fakultetima u okviru Beogradskog univerziteta.

reciklaza baterija i sijalica

Foto: starigrad.org.rs

Akciji će se pridružiti i 13 fakulteta Beogradskog univerziteta na kojima će biti postavljene kante za otpadne baterije i sijalice: Fakultet za fizičku hemiju, Medicinski fakultet, Tehnološko-metalurški fakultet, Biološki fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Mašinski fakultet, Građevinski fakultet, Farmaceutski fakultet, Fakultet političkih nauka, Fizički fakultet, Filološki fakultet, Elektrotehnički fakultet i Tehnički fakultet u Boru. Studenti će moći da odlažu dotrajale sijalice i istrošene baterije.

Sanela Veljkovski, menadžerka projekata u GIZ-u, navela je da se projekat sprovodi u okviru programa razvojne saradnje sa privatnim sektorom develoPPP.de, koji finansira Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a da je glavni cilj pronalazak sistemskog rešenja prikupljanja otpadnih baterija i sijalica.

– Ovaj projekat podržava dostizanje ciljeva Srbije u smanjenju količine EE otpada i baterija koje završavaju na deponijama i nastojanja države u procesu pristupanja EU, te se očekuje da se ovaj pozitivni trend nastavi i proširi širom zemlje – rekla je Veljkovski.

Nikola Egić, direktor reciklažnog centra “Božić i sinovi”, ističe da sijalice sa živinim vlaknima ne bi smele da završe u prirodi jer mogu da kontaminiraju veću količinu vode i zemljišta.

– Ukoliko se sa ovakvom vrstom otpada ne postupa savesno, odnosno ako se ne preda ovlašćenom reciklažnom centru, može nepovoljno da utiče ne samo na životnu sredinu, već može da ugrozi i živote ljudi. Srbija je tehnološki jako dobro opremljena za reciklažu sijalica, međutim, kanali za prikupljanje su nedovoljno razvijeni – rekao je Egić.

Marija Pivnevi, direktorka kompanije “E-reciklaža” Beograd, skrenula je pažnju na važnost postojanja ovakvih projekata i nada se da će u budućnosti više organizacija i kompanija sarađivati sa  ovlašćenim operaterima za upravljanje otpadom.

– Kako bi se unapredio sistem upravljanja otpada potrebno je uključiti lokalne samouprave, kao i organizacije, kao značajne elemente u ovom procesu. Drago mi je što je Opština Stari grad prepoznala značaj projekta “Povećanje stope reciklaža baterija i sijalica” i verujem da će svojim modelom uticati na druge opštine i gradove u edukovanju građana o važnosti reciklaže ove vrste otpada – istakla je Pivnevi.

NALED je pokrenuo projekat “Povećanje stope reciklaže za baterije i sijalice”koji se sprovodi u okviru programa develoPPP koji finansira Nemačko Savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj preko razvojne agencije (GIZ), sa ciljem da se unapredi stopa sakupljanja i reciklaže konkretnih posebnih tokova otpada – baterija i sijalica, da se kreiraju regulatorna rešenja i uvedu podsticaji za sakupljanje baterija.

***

Dodatne informacije o reciklaži baterija u Srbiji možete pogledati u tekstu Gde reciklirati baterije? – Država predviđa više od 12.000 lokacija za sakupljanje – SRDA

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama