Počela reciklaža baterija i sijalica na fakultetima u Beogradu

otpadne baterije
baterije

Studenti, ali i svi zainteresovani građani će imati prilku da recikliraju baterije i sijalice na čak 13 fakulteta Univerziteta u Beogradu u sklopu projekta “Povećanje stope reciklaže za baterije i sijalice” koji sprovodi NALED uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju-GIZ i partnera iz reciklažne industrije. Cilj je da se uz kontinuirano i pravovremeno podizanje svesti radi na stvaranju boljih navika, kako bi ovi otrovni materijali bili uklonjeni sa deponija.

Posude za otpadne baterije i sijalice postavljene su na sledećim fakultetima: Fakultet za fizičku hemiju, Medicinski fakultet, Tehnološko-metalurški fakultet, Biološki fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Mašinski fakultet, Građevinski fakultet, Farmaceutski fakultet, Fakultet političkih nauka, Fizički fakultet, Filološki fakultet, Elektrotehnički fakultet i Tehnički fakultet u Boru.

Donedavno je baterije bilo moguće odložiti samo u pojedinim lancima prodavnica, a zahvaljujući projektu “Povećanje stope reciklaže za baterije i sijalice” u sakupljanje su se uključili i grad Kragujevac, kao i beogradska opština Stari grad.

– Drago nam je da su se fakulteti Univerziteta u Beogradu odazvali našoj akciji. Jedan od glavnih ciljeva projekta jeste da se poveća količina sakupljenih baterija i sijalica za 20% i na bazi prikupljenih informacija planira dalji razvoj sakupljačke mreže za ove tokove otpada, uz obezbeđivanje podsticajnih sredstava za izvoz baterija na dalji tretman i reciklažu – rekla je Sanja Knežević Mitrović, menadžerka za regulatornu reformu u NALED-u.

Rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladan Đokić istakao je da je čast i obaveza ove institucije da se priključi projektu, te da će ovo biti dugoročna saradnja.

– Svesrdno podržavamo naših 13 fakulteta, sa nadom da će se projektu uskoro priključiti i preostalih 22. Shvatajući značaj zaštite životne sredine Univerzitet je nedavno formirao poseban odbor sa ciljem podizanja svesti i idejom da odbor postane neka vrsta regulatornog tela koje će na bazi stručnih kompetencija formirati stavove i mišljenja na osnovu kojih će Univerzitet donositi ispravne odluke o očuvanju našeg okruženja – istakao je prof. dr Vladan Đokić.

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, u Srbiji se godišnje reciklira između 70 i 100 tona sijalica, što je manje od 10% ukupne količine uvezenih sijalica. Kada su u pitanju baterije, procena je da svaki građanin godišnje iskoristi kilogram baterija, dok je prošle godine na reciklažu u Nemačku izvezeno tek malo više od 17 tona otpadnih baterija.

Projekat “Povećanje stope reciklaže za baterije i sijalice” se sprovodi u okviru programa develoPPP koji finansira Nemačko Savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj preko razvojne agencije (GIZ), sa ciljem da se unapredi stopa sakupljanja i reciklaže konkretnih posebnih tokova otpada – baterija i sijalica, da se kreiraju regulatorna rešenja i uvedu podsticaji za sakupljanje baterija.

***

Sve tačne lokacije gde možete predati baterije i sijalice pogledajte na Gde reciklirati – Reciklažna mapa Srbije

 

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje