Objavljena preliminarna rang lista o dodeli podsticajnih sredstava za reciklažnu industriju

Reciklaza televizora EE otpad
Objavljena preliminarna rang lista o dodeli podsticajnih sredstava za reciklažnu industriju

Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je preliminarnu listu o dodeli podsticajnih sredstava po javnom konkursu za reciklažnu industriju za prvi, drugi i treći kvartal 2021. godine.

Konkurs je objavljen 25. avgusta, a na njega se prijavilo 22 operatera. Gledajući prema vrsti otpada, za tretman elektronske i električne opreme prijavilo se 13 operatera, za tretman otpadne gume kao sekundarne sirovine 6 operatera, dok je za tretman otpadnih guma radi dobijanja energije prijavljena 1 firma. Za tertman otpadnih ulja i tretman otpadnih akumulatora prijavila se po jedna firma.

Ministarstvo je saopštilo da je komisija konstatovala da 2 operatera ne ispunjavaju uslove, tako da je ukupno 20 operatera na listi za podsticaje.

Ministarstvo je navelo da podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete zahteve u Ministarstvu, kao i da na listu mogu izjaviti primedbu u roku “od dvadeset četiri sata od vremena, odnosno sata objavljivanja”. Primedbe operateri mogu poslati u elektronskoj formi na adresu: razvoj.zivotnasredina@ekologija.gov.rs.

Podsticaji su opredeljeni u visini od 2,25 milijardi dinara.

Firme koje su dobile podsticaje:

Možete pogledati

Preliminarnu rang listu za podsticaje za reciklere 2021.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama