Mobilni centri za opasan otpad do kraja 2022. u Beogradu – Kontejneri za električne uređaje, baterije, sijalice, kućnu hemiju na 15 lokacija

kante za otpad
Mobilni centri za opasan otpad do kraja 2022. u Beogradu – Kontejneri za električne uređaje, baterije, sijalice, kućnu hemiju na 15 lokacija

U Beogradu će u naredna tri meseca biti postavljeno 15 mobilnih centar za sakupljanje opasnog otpada iz domaćinstva, saznaje portal SRDA.rs u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine Grada Beograda.

Lokalnim planom upravljanja otpadom Grada Beograda 2021-2030. predviđeno je da se formiraju mobilni centri za sakupljanje otpada odnosno abrol kontejneri koji će u sebi sadržati posebne posude za razdvajanje različitog otpada.

– Predviđena dinamika nabavke i postavljanja mobilnih centara je da se u narednih tri meseca postavi 15 mobilnih centara na različitim lokacijama, koje će se tokom vremena premeštati sa lokacije na lokaciju. Javna komunalna preduzeća će preko javnog informisanja i svojih zvaničnih internet stranica obaveštavati građane o lokacijama na kojima su postavljeni mobilni centri – rekli su za naš portal u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine.

Mobilni centri su planirani da budu postavljeni na frekventnim lokacijama koje su lako dostupne građanima – na pijacama, pored tržnih centara i mega marketa ili na drugim javnim površinama koji ispunjavaju uslove.

reciklaza sijalica

– Upravljanje mobilnim centrima je u nadležnosti javnog komunalnog preduzeća koje je osnovao Grad Beograd ili komunalnog preduzeća koje je posebno osnovala gradska opština na čijoj se teritoriji sakuplja komunalni otpad. U okviru mobilnih centara svakog trenutka će određeno lice vršiti prijem, merenje i vođenje evidencije o prijemu otpada. Takođe, javno komunalna preduzeća će biti u obavezi da svakodnevno vrše transport sakupljenog otpada od mobilnih centara do njihovih centara za sakupljanje otpada radi daljeg zbrinjavanja – objašnjavaju u Sekretarijatu.

Pošto su ovo mobilni centri za sakupljanje otpada, oni bi se u određenom vremenskom periodu, na mesečnom nivou ili kraće, premeštali sa jedne na drugu lokaciju kako bi svi zainteresovani imali mogućnost korišćenja.

– Lokalnim planom definisani su osnovni ciljevi za unapređenje sistema upravljanja otpadom u gradu Beogradu sa posebnim akcentom na uspostavljanju sistema odvojenog sakupljanja, ponovnog korišćenja i reciklaže posebnih frakcija iz komunalnog otpada i opasnog otpada iz domaćinstava. Na ovaj način će se građanima Beograda omogućiti odvojeno sakupljanja otpada kao što su: sijalice, fluorescentne cevi, baterije, kućna hemija, boje, lakovi i premazi, sredstva za održavanje vozila, akumulatori, električni uređaji i ostali tokovi otpada koji se generišu u domaćinstvima na teritoriji Grada Beograda – navode u Sekretarijatu.

Ukupno 30 mobilnih centara do 2024.

otpadne baterije

Kako su nam rekli u Sekretarijatu, radi unapređenja sistema upravljanja otpadom Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda je planirao u periodu od 2022. do 2024. godini nabavku i postavljanje ukupno 30 komada posebno konstruisanih mobilnih centara (specijalnih mobilnih abrol kontejner) na 14 gradskih opština: Voždovac, Vračar, Grocka, Zvezdara, Zemun, Mladenovac, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Sopot, Stari grad, Surčin i Čukarica.

Osnovni cilj mobilnih centara je razdvajanja opasnog i posebnih tokova otpada od komunalnog otpada.

***

Кako bi se unapredio sistem upravljanja otpadom u Beogradu planirana je izgradnja četiri transfer stanice sa centrima za sakupljanje otpada i sa četiri linije za sekundarnu separaciju reciklabilnog otpada.

O planovima za centre za sakupljanje otpada čitajte uskoro na portalu SRDA, a o planovima za transfer stanice pročitajte u našem tekstu Beograd priprema lokacije za 4 transfer stanice – Prvo postrojenje u Mladenovcu krajem 2023. – SRDA

Lokacije gde možete predati otpad na reciklažu možete pogledati na Gde reciklirati – Reciklažna mapa Srbije

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama