Marko Muhadinović, Lafarge BFC Srbija – Vizija savremene cementare usmerena je ka stvaranju održivijeg proizvodnog sistema

marko_muhadinovic

Marko Muhadinović (Foto: Lafarge BFC Srbija)

Iako određene vrste otpada mogu da se koriste kao alternativno gorivo u cementarama, u Srbiji ta mogućnost nije zaživela kao u EU. U Lafarge u Beočinu, supstitucija fosilnih goriva alternativnim gorivima u 2023. godini je bila 33%, a ubuduće planiraju povećanje ovog procenta.

O korišćenju otpada u cementari, o sistemima za prečišćavanje štetnih gasova, kao i o planovima za povećanje održivosti za portal SRDA govori Marko Muhadinović iz kompanije Lafarge BFC Srbija.

SRDA: Cementare koriste otpad kao alternativno gorivo u proizvodnji, a procenat zamene fosilnih goriva alternativnim je u zemljama u EU veći od 80%. Šta je neophodno da se u Srbiji otpad više koristi za dobijanje energije?

– Da bi Srbija povećala upotrebu otpada kao alternativnog goriva, ključni koraci uključuju unapređenje zakonodavstva, jačanje infrastrukture za upravljanje otpadom i edukaciju javnosti. Potrebno je usvojiti strože propise o upravljanju i recikliranju otpada, te podstaći investicije u napredne tehnologije za preradu otpada. Takođe, važno je raditi na povećanju svesti javnosti o prednostima korišćenja otpada kao energije.

Lafarge BFC Srbija

Foto: Lafarge BFC Srbija

SRDA: Kada je reč o dobijanju energije iz otpada, cementare tvrde da su peći dobro tehnološko rešenje za zbrinjavanje otpada. Kako funkcioniše korišćenje otpada u cementari? Koje sisteme koristite u cementari za prečišćavanje štetnih gasova?

– U cementarama, otpad se koristi kao alternativno gorivo koje se sagoreva u cementnoj peći. Ovaj proces zahteva kontrolu temperature i sastava gasova kako bi se osiguralo efikasno sagorevanje i minimalizovala emisija štetnih gasova. Za prečišćavanje štetnih gasova koriste se napredni sistemi za filtriranje čestica, sistema za denitrifikaciju i sistem za desulfurizaciju, kako bi se osiguralo da emisije iz peći budu u skladu sa ekološkim standardima.

SRDA: Koja je prednost korišćenja alternativnih goriva u cementari u odnosu na fosilna? Koja je bila supstitucija fosilnih goriva u Lafarge u Beočinu u 2023. godini?

Prednosti korišćenja alternativnih goriva uključuju smanjenje emisije ugljen-dioksida, efikasnije iskorišćavanje prirodnih resursa i smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva. U Lafarge u Beočinu, supstitucija fosilnih goriva alternativnim gorivima u 2023. godini je bila 33%, čime se doprinosi smanjenju ekološkog otiska proizvodnje.

SRDA: Koji su planovi korišćenja alternativnog goriva i povećanja procenta u narednom periodu u Lafarge?

– Planovi Lafarge-a za naredni period uključuju dalje povećanje korišćenja alternativnih goriva, razvoj novih tehnologija za efikasnije korišćenje otpada, kao i saradnju sa vladinim i nevladinim organizacijama za unapređenje sistema upravljanja otpadom.

SRDA: Građani i ekološki aktivisti su se žalili na zagađenje vazduha u Beočinu. Spaljivanje otpada u cementarama u evropskim gradovima ne prati zagađenje. Šta Lafarge radi da bi dostigao evropski standard?

– Lafarge kontinuirano radi na unapređenju tehnologija i procesa sagorevanja kako bi smanjio emisije i postigao evropske standarde kvaliteta vazduha. To uključuje investiranje u savremene sisteme za prečišćavanje gasova, strožu kontrolu kvaliteta korišćenog otpada, i implementaciju najboljih praksi iz EU u pogledu ekoloških standarda.

Lafarge BFC Srbija

Foto: Lafarge BFC Srbija

SRDA: Tehnologije hvatanja i skladištenja ugljenika (CCS – carbon capture and storage) su namenjene obaranju emisija CO2, pa čak i smanjivanju njegovog prisustva u atmosferi. Kako se u idealnom smislu može iskoristiti ceo ugljen-dioksid koji nastane prilikom sagorevanja u cementnoj peći?

– U idealnom slučaju, CCS tehnologija omogućava da se sav CO2 koji nastaje sagorevanjem u cementnoj peći hvata i skladišti ili ponovo koristi. To može uključivati skladištenje CO2 u geološkim formacijama ili njegovu upotrebu u industrijskim procesima, kao što je proizvodnja sintetičkih goriva ili hemikalija. Implementacija ovih tehnologija zahteva značajna ulaganja i saradnju sa vladama i industrijskim partnerima.

SRDA: Kako izgleda savremena cementara u Srbiji u budućnosti koja će biti više održiva i kada i kako planirate to da ostvarite?

– Vizija savremene cementare u Srbiji za budućnost usmerena je ka stvaranju održivijeg proizvodnog sistema, što podrazumeva nekoliko ključnih elemenata. Prvo, usklađivanje sa zakonskom regulativom EU je od suštinskog značaja. To znači prilagođavanje operacija i praksi u skladu sa EU direktivama, posebno u pogledu emisija, upravljanja otpadom i energetske efikasnosti. Implementacija ovih direktiva zahteva reviziju postojećih zakona i uvođenje novih standarda koji će promovisati upotrebu alternativnih goriva i smanjenje zagađenja.

Drugi aspekt podrazumeva investiranje u napredne tehnologije sagorevanja i prečišćavanja otpada. To uključuje modernizaciju peći za smanjenje emisija štetnih gasova, kao i unapređenje sistema za filtraciju i kontrolu zagađenja. Osim toga, integracija tehnologija za hvatanje i skladištenje ugljen-dioksida (CCS) može značajno doprineti smanjenju ukupnih emisija CO2.

Treći element je povećana upotreba obnovljivih izvora energije u proizvodnom procesu. To bi moglo uključivati korišćenje solarnih panela, vetrogeneratora ili drugih obnovljivih izvora za snabdevanje dela ili celokupne potrebe cementare za energijom. Takođe, težiće se ka većem uključivanju recikliranog materijala u proizvodnom procesu, čime se dodatno smanjuje ekološki otisak.

Napokon, važan deo tranzicije ka održivosti je angažovanje sa lokalnom zajednicom i interesnim grupama. Ovo uključuje transparentnost u radu, redovno informisanje javnosti o napretku i izazovima, kao i rad na edukaciji i podizanju svesti o značaju održive proizvodnje.

Realizacija ovih ciljeva zahtevaće vreme, resurse i kontinuiranu posvećenost svih uključenih aktera, uz podršku vlade i regulatornih tela za stvaranje povoljnijeg poslovnog i ekološkog okruženja.

***

Beočinska cementara zbrinjava nereciklabilan otpad po svetskim standardima – SRDA

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje

baner_gdereciklirati_300

Najnoviji tekstovi

Hvala vam na poverenju. Uspešno ste se prijavili na listu za prijem email biltena.
Došlo je do greške. Molimo vas pokušajte ponovo. Ako se problem nastavi, molimo da nas kontaktirate slanjem email poruke.
baner_ekopravo_300
baner_ekoadresar_300