Kako da se ponašate kada sretnete divlje životinje?

lane
lane

Foto: Nptara.rs/ Cveta Lukić

Faunu papkara Nacionalnog parka Tara donedavno su činile tri vrste, što je, s obzirom na to da je ovaj red sisara u Srbiji predstavljen sa svega četiri autohtone vrste, već predstavljalo zavidan diverzitet. To su bile srna, divlja svinja i divokoza.

Odnedavno, zahvaljujući realizaciji projekta naseljavanja evropskog jelena na području lovišta LU ,,Užice“ iz Užica, životinje puštene u slobodnu prirodu su se brzo pojavile i na teritoriji Nacionalnog parka Tara, pa se sada o jelenu već može govoriti kao o stalno prisutnoj vrsti, mada još u malom broju.

Sve četiri vrste papkara nalaze se i u Nacionalnom parku Tara u statusu ,,zaštićena divlja vrsta“. Na prostoru Tare su široko rasprostranjeni i mogu se naći gotovo svuda.

Prolazak područjem Nacionalnog parka Tara u ranim jutarnjim i kasnim popodnevnim časovima gotovo da garantuje susret sa ovim gracioznim životinjama i one se mogu videti u svom prirodnom ambijentu.

Divokoza i u određenoj meri srna i divlja svinja imaju za sada veći lovni značaj.

Svaki posetilac Nacionalnog parka Tara treba da ima na umu da se nalazi u staništu određenih divljih životinjskih vrsta. Radi sigurnosti posetilaca preporučuje se kretanje u grupi obeleženim stazama.

U slučaju susreta sa divljim životinjama važno je znati da treba držati određenu distancu i ne uznemiravati životinje, jer će se one same povući. Posebno je važno da se pri pronalasku mladih bilo koje životinjske vrste isti ne diraju, ne uzimaju u ruke i ne pomeraju sa mesta nalaženja, jer je majka uvek u blizini i brine o njima, a često može biti agresivna kako bi ih zaštitila.

– Imajući u vidu veliku brojnost srna, divokoza i drugih životinja na prostoru Nacionalnog parka Tara, u ovom periodu je velika verovatnoća da naiđete na podmladak ovih vrsta, zbog čega je važno da imate na umu da oni nisu napušteni, već sigurno odmaraju i čekaju roditelje – ističu iz Službe za zaštitu i razvoj lova i ribolova Nacionalnog parka Tara.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje