“Gruner Serbian” prvi komercijalni kupac-proizvođač struje – EPS potpisao ugovore i sa domaćinstvima prozjumerima

solarni_paneli
solarni_paneli_2

Foto: Pixabay/Hans

Elektroprivreda Srbije (EPS) saopštila je da je zaključila prvi ugovor sa komercijalnim kupcem-proizvođačem električne energije iz obnovljivih izvora.

EPS je 30. marta sa kompanijom “Gruner Serbian” iz Vlasotinca zaključio ugovor o potpunom snabdevanju sa neto obračunom za period od 1. aprila 2022. do 31. decembra 2023. godine, navedeno je u saopštenju.

“Gruner Serbian” izgradio je solarnu elektranu na krovu proizvodnog objekta, instalisane snage 500 kilovata, a priključenjem te solarne elektrane kupac-proizvođač koristiće proizvedenu električnu energiju za sopstvenu potrošnju, a višak će isporučiti u elektroenergetski sistem.

Na taj način, značajno će biti umanjeni računi za preuzetu električnu energiju koju je “Gruner Serbian” kupovao na otvorenom tržištu.

EPS je potpisao i ugovore sa domaćinstvima, koja su podnela zahteve za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem i o njima odmah obavestio operatora distributivnog sistema, Elektrodistribuciju Srbije.

Sledeći korak je priključenje elektrane na elektroenergetski sistem, koji je u obavezi da uradi operator distributivnog sistema, i to u roku od pet dana od zaključenja ugovora.

Nakon priključenja, u narednih pet dana, operator distributivnog sistema upisuje krajnjeg kupca u Registar kupaca-proizvođača, koji time stiče status kupca-proizvođača.

EPS je na svojoj internet stranici, na linku Купац – произвођач (eps.rs), postavio uputstvo “Kako postati kupac-proizvođač” i na njemu su objavljeni zahtevi za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem odnosno neto obračunom, kao i modeli ugovora o potpunom snabdevanju električnom energijom za kupce-proizvođače.

Prilog zahteva je Obaveštenje o prilagođenju mernog mesta, izdato od strane operatora distributivnog sistema. To je deo neophodne dokumentacije za domaćinstva i firme koje nameravaju da proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora za sopstvene potrebe, uz mogućnost da isporuče u sistem viškove energije ili preuzmu električnu energiju kada im je to potrebno.

Sa domaćinstvima se zaključuje ugovor o potpunom snabdevanju sa neto merenjem, a sa firmama ugovor o potpunom snabdevanju sa neto obračunom. Suštinska razlika između neto merenja i neto obračuna je da kod neto obračuna cena preuzete električne energije ne mora biti ista kao cena po kojoj se isporučuje električna energija u elektroenergetski sistem.

Pre podnošenja zahteva za zaključenje ugovora neophodno je da kupac izgradi elektranu koja koristi obnovljive izvore energije i čija instalisana snaga nije veća od odobrene snage priključka objekta kupca. Neophodno je i da se, kako je navedeno, prilagodi merno mesto, odnosno postavi dvosmerno brojilo, kao i da se operatoru sistema dostavi potvrda da su uređaji, instalacije i merno mesto ispravni i u skladu sa propisima i standardima.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje